sen o mostě

sen o mostě

snít o mostě je konektivita. Obraz mostu ve snu je symbolem naděje a může také představovat problémy života v závislosti na výsledku tématu. Týkají se zejména našeho zájmu o vysvobození. Snít o úzkém mostě znamená, že před vámi jsou těžké časy. V mnoha případech tento symbol také znamená tragédii a strach riskovat v životě. V Bibli Ježíš říká: Já jsem cesta, pravda a světlo. Nikdo nepřichází k Otci, kromě skrze mne (Jan 14: 6).

laskavě Sledujte evangelistu Joshuu na Youtube

přihlaste se nyní

Chcete-li snít, kde kráčíte po mostě, znamená to, že jste na cestě pokroku. Možná vaše bitvy způsobují stagnaci ve vašem životě. Takže pokud často vidíte chůzi na mostě, znamená to, že se dostáváte ze svých potíží. V tomto případě může sen o chůzi po mostě znamenat odklon od špatného místa do zaslíbené země. Pokud je most široký a hladký, znamená to, že Pán pro vás dělá cestu. To nutně neznamená, že byste se měli vzdát svého snu.

chodit po mostě znamená, že se snažíte uniknout z něčeho v životě. Chůze po dlouhém mostě znamená, že míříte pozitivním směrem. To také znamená, že to bude trvat někdy vyjít z vaší situace, protože některé problémy nadace. Ale s modlitbami a půstem se věci začnou postupně přizpůsobovat pro vaše dobro.

překročení mostu je zprávou o změně prostředí. Možná se věci nepohybují vpřed tam, kde jste. Každý den je to jedna nebo druhá ztráta. V tomto případě, když sníte o překročení mostu, je to znamení, že Duch Svatý chce, abyste šli jinam.

pokud přejíždíte most, pak to ukazuje, že děláte pokrok v situaci, která již nějakou dobu stagnuje. Tento sen je také spojen s zlomeným otroctvím. Pokud překročíte most, budete se bát, pak je to špatný význam. Znamená to, že nepřítel nechce, abyste se zbavili svých současných problémů. Možná se zdráháte podniknout kroky.

pád z mostu znamená degradaci, ztrátu směru a zaostalost. To je také spojeno s některými silami, které spolkly vaše ctnosti. Možná se snažíte překročit most a spadl, pak to znamená duchovní uvěznění. Toto je situace, kdy stále vidíte, jak skáčete z jednoho problému do druhého.

v některých případech by tento sen mohl být také varováním, aby se zabránilo * přechodu * do vztahu s někým. Pokud jste se nakonec rozhodl vzít si osobu, snění, kde se vy a váš milenec spadl z mostu, mohlo by to být známkou toho, oba z vás nejsou přiřazeny pro sebe, nebo budete mít vážné problémy na okraji manželské naplnění.

alternativně, pokud sníte, kde se most zhroutil, pak symbolizuje smrt, ztrátu a nenaplněné sny. Tento symbol může také znamenat potíže a rozpaky. Možná běžíte na mostě a zhroutil se, to znamená, že duch předků odnesl ducha dobrého konce.

pokud sníte o otřesu mostu, pak to naznačuje nepříjemnou situaci, která dává cesty pro selhání, potrat a neúspěchy. Roztřesený most ve snu je známkou toho, že člověk pochází ze špatného základu. Je čas začít se modlit proti duchům čarodějnictví, kteří trápí váš život od vašeho založení.

už jste někdy viděli lidi spát pod mostem? Věřím, že váš první dojem je, že tito lidé jsou bezdomovci. Ale pokud sníte o lidech pod mostem, mohlo by vám to říci, že někteří lidé ve vaší rodině skutečně trpí nedostatkem a chudobou.

v některých případech vám sen může také říkat, že si nebudete užívat dobrého života. Pokud se vidíte pod mostem, pak to ukazuje, že taková osoba je svázána čarodějnicemi. To znamená, že osoba nemůže postupovat a žít šťastně. Je možné, že věci jsou těsné;

pokud sníte o pohledu dolů z mostu, znamená to, že jste podvedeni ďáblem. Označuje také úplné rozptýlení od vašich cílů. Tento sen také odhaluje vaše přání nepřítel osvobození od zajetí, ale duch strachu brání, že aspekty.

snít o vidění lidí pohledem dolů z mostu znamená satanskou past, která vás chytí. Možná, když se díváte dolů z mostu, máte pocit, že jste spadli, pak naznačuje neštěstí a smutek přicházejí. Laskavě to odmítněte modlitbami a půstem. Na druhou stranu sníte, kde došlo k nehodě mostu, je to signál dopravní nehody nebo život ohrožující situace. Vidět herečku nebo herce na mostě znamená spojení a přízeň.

přes most

je most, který je třeba překročit; existují mosty, které nás spojují s místem svobody. V Bibli čteme, že Bůh ujistil Jozuu, že půjde s nimi (dětmi Isreal), když překročí řeku Jordán. Izraelské děti přešly na suchou zem, nejen že uplatňovaly svou víru, když se dostaly na pokraj vody. (Joshua 3:7-17).

mnoho lidí sní o přechodu přes most. Když se chystáme překročit most, Bůh očekává, že budeme uplatňovat naši víru, chce být odvážný a nebojácný. Mosty doslova znamenají strukturu nesoucí silnici, cestu,železnici atd. přes řeku, silnici nebo jinou překážku. Když Ježíš požádal Petra, aby chodil po vodě, ta voda byla pro Petra mostem. Zpočátku nemohl uplatnit svou víru, dokud se nepotápěl..

sen o mostě

překročení mostu ve snu znamená, že se chystáte přestěhovat do své zaslíbené země. Místo, kde je relativně pokrok, požehnání, vysvobození a nová píseň. Bohužel, někteří lidé sní, v procesu přechodu přes most, padli do řeky a okamžitě se potopili do vody.

máme další, kteří sní, kde most brzdí a kánoe se převrhne mezi cestou. To je sen o otroctví a satanském uvěznění. Dále, ukazuje, že duch syndromu Blízkého úspěchu a nesplnění osudu pracuje proti snílkovi. Je čas přemýšlet o těch, kteří jsou proti vašemu vysvobození. Pokud jste ztratili svůj účel v životě, Pán vás vysvobodí ve jménu Ježíše.

pokud vaše ruce nejsou čisté, to znamená, že jste v minulosti někoho zhřešili nebo urazili, nebude možné se dostat do cíle v životě. Čím více máte tento druh snu, tím více se vaše problémy zhoršují. To se stane, když Duch Boží není s vámi. Je to ještě více frustrující, když sníte o osobě, která vás žádá, abyste nepřekročili most, a tím do vás sloužili strachu. Svéhlavý a zbytečný život, který jste žili, vás opravdu ovlivnil, abyste se posunuli vpřed.

je to dobrý sen, když úspěšně přejdete přes most, znamená to, že budete mít v životě vše, co hledáte. To také znamená, že jste napadli svou horu, odstranili jste je přes cestu a rozdělili je ve jménu Ježíše (Marek 11: 23). To je druh snu, který přináší úspěch, vysvobození a udává tempo pro váš osud.

nepřítel se vás nemůže odvážit, Žádný démoni již nemohou odolat vaší moci, protože Bůh vám dal moc překonat výzvy prostřednictvím této cesty osudu.Pokud sníte, kde se dostanete do koncové části mostu a někdo nasměroval na jiné místo nebo most, ten ukazuje, že máte v životě ještě další výzvu k překonání.

Čtení Bible: Nářek 5: 1-22, 1 Král 12:1-14
Přiznání: Jonáš 2:7 , Micheáš 7:8
Jonah 2:7 : když moje duše omdlel ve mně vzpomínám na Pána: a moje modlitby přišel k tobě do tvého svatého chrámu.

modlitební body

přinášejí Bohu kvalitní pokání.
vyznejte svůj hřích Bohu a hřích domu svého otce.
zakryjte se Ježíšovou krví.

 1. Otče, dej milost, abych kříž nad svými problémy, ve jménu Ježíše.
 2. každé satanské lano, které chce způsobit problémy v mém životě, jsem vás zapálil ve jménu Ježíše.
 3. Ježíšova krev, zachraň mě, ochraň mě, ve jménu Ježíše.
 4. každá zlá past nastražená přede mnou na cestě do zaslíbené země, chyťte své majitele, ve jménu Ježíše.
 5. každá cesta, kterou začnu, se dostanu do konečného cíle ve jménu Ježíše.
 6. ruším jakoukoli tragédii, kterou proti mně nepřítel plánuje skrze tento sen, ve jménu Ježíše.
 7. můj Otče, Povstaň a ovládni mou bitvu ve jménu Ježíše.
 8. každá zlá síla, která bojovala s mými rodiči a nyní bojuje se mnou-zemře ve jménu Ježíše.
 9. základní problémy v domě mého otce; být vykořeněn & zemřít ve jménu Ježíše.
 10. rituální moc vykonaná proti mému životu z lůna-zemřít ve jménu Ježíše.
 11. jakákoli moc, která mě předává problému v domě mého otce-zemřete ve jménu Ježíše.
 12. hadí síly, kousající mé manželství a pokrok, umírají násilně ve jménu Ježíše.
 13. síla hada kousání mých pomocníků a osud-zemřít, ve jménu Ježíše.
 14. mořské síly, pomocí pohřbít svou slávu a velikost vznítit, ve jménu Ježíše.
 15. šíp z hrobu naprogramovaný tak, aby způsobil šílenství na cestě mého osudu, back-fire.
 16. Goliáš, který zabil mé pozdní přední otce & matky, zabiju tě dříve, než mě zabiješ na okraji mého průlomu, ve jménu Ježíše.
 17. idol moc, přiřazen nahý můj život-zemřít, ve jménu Ježíše.
 18. Zaklínací síla, přidělená k rozptýlení mého domu a zneuctění mé kariéry-zpětný oheň.
 19. každá oběť, udělal někde zničit můj život-vznítit, ve jménu Ježíše.
 20. každý sběratel, najal na zničení mého života a vyhodit mé požehnání, zemřít ve své zlovolnosti
 21. Moje sláva, pohřben ve vodách, objeví se před slunečním zářením, ve jménu Ježíše.
 22. jakýkoli bylinkář, který používá můj hadřík, aby způsobil problém-zemřít.
 23. jakékoliv bylinkáři, používat můj obrázek, volat mé jméno v jiné ublížit mi zemřít ohněm.
 24. jakýkoli problém bez řešení-die.
 25. každý, kdo zná historii mých problémů, bude svědkem mého svědectví.
 26. Ó Bože slávy, trouble my trouble ve jménu Ježíše.
 27. děkuji Bohu za odpověď na vaše modlitby.