Forskel mellem kreativitet og Innovation (med tabel)

i erhvervslivet er disse to udtryk “kreativitet” og “innovation” konstantbliver brugt i sessioner med brainstorming, officielle møder og virksomhedsmissionserklæringer.

selvom det er en kendsgerning, at folk nogle gange har tendens til at bruge disse ord om hverandre, hvilket er en almindelig vane i disse dage.Disse to udtryk leverer forskellige betydninger, og nogle gange kan det være forvirrende, hvis folk begynder at antage, at de siger de samme ting, som de i virkeligheden ikke er.

kreativitet vs Innovation

forskellen mellem kreativitet og Innovation er, at kreativitet refererer til noget fantasifulde eller nye ideer. Innovation refererer til at introducere noget nyt og unikt for eksistensen. Kreativitet betyder at generere nye ideer, mens innovation betyder at opnå disse kreative ideer. Kreativitet forbruger ikke penge, men på den anden side forbruger innovation penge.

Innovation kan være risikabelt, men kreativitet er slet ikke risikabelt, da det bare er en ide. Kreativitet er, når et potentielt sind frigives for at opfatte nye ideer. Disse ideer er i stand til at demonstrere på en række måder, men for det meste er de de tanker, som vi er i stand til at føle, se, lugte, røre ved osv.

ikke desto mindre kan disse kreative ideer tages som et udtryk for analyse i ens sind. På den anden side kan innovation måles fuldt ud. Dette handler om at bruge en måde at introducere forandring i næsten en afbalanceret rækkefølge. For at gøre en innovation vil man kræve en vis mængde arbejde for at gøre ideen reel.

sammenligningstabel mellem kreativitet og Innovation

Parameter for sammenligning kreativitet Innovation
Definition kreativitet er evnen til at lave eller tænke på noget usædvanligt eller originalt. Innovation er øvelsen til at skabe noget nyt, som allerede har en stor værdi for andre.
deres handlinger kreativitet virker ved at levere unikke ideer. Innovation handler ved at sætte disse nye ideer i virkeligheden.
målbar svær at måle. let at måle.
ansvar kreativitet bærer ikke ansvar, da det bare er en tanke eller ide. Innovation kan forårsage ansvar, når ideen bliver virkelighed.
udtryk ikke enhver kreativitet er i overensstemmelse med innovation. enhver innovation er et resultat af kreativitet.

Hvad er kreativitet?

for menneskelige arter er “kreativitet”en af de vigtigste egenskaber. Det anses for at være en afhovedaspekter for at gøre en person vellykket som enkeltpersoner. Ordet” kreativitet ” betyderfuldstændig skabelse.

det handler også om at kontrollereat have sindets kraft til at opfatte unikke ideer, produktplaner, eksperimenter af disse tanker, smag, fornemmelser osv. For at løse problemer kan”kreativitet” være en struktur af individets udtryk.

“kreativitet” er en kvalitet, som enhver kan besidde. For eksempel-i marketingverdenen anses “kreativitet” for at være den eneste ingrediens. I denne moderne æra udvikler og udvikler nye teknologier konstant og bliver tilgængelige for os.

og derfor skal virksomheder indeholde en fleksibel karakter og være i stand til at holde sig ajour, så deres kreativitet giver dem mulighed for let at identificere nye veje, hvor teknologi kan anvendes til at hjælpe deres virksomheder.

også med sociale medier og andre aktuelt tilgængelige interaktive former for markedsføring i disse dage bliver det vigtigere at være i stand til at være kreativ for virksomheder.

hvis medarbejderne bliver mere kreative, kan det inspirere dem til at komme med mere interessante tanker, herunder forbedring af deres samlede output.

Hvad er Innovation?

en ide skal helt sikkert gengives nøjagtigt til en økonomisk pris for at blive kaldt som en innovation, og den skal også levere tilfredsstillelsen af et specifikt behov.

udtrykket “innovation” indeholder en reflekterende anvendelse af fakta, tanker og initiativ til at indsamle bedre eller forskellige værdier fra ressourcer, herunder alle trin, hvormed nye ideer leveres og tilpasses til nyttige produkter.

det kræver også balance og dannelse. Innovation kan ske efter at have ændret en fælles eller langvarig proces ved at gøre den bedre. Hvis man har en eksisterende status, kan det udvikles for at innovere.

det betyder, at kreativitet og innovation er to meget forskellige ting, selvom de deler stærke bånd.

med andre ord ved at tageen nyoprettet ide og ændre dem til noget nyttigt og praktisk, kan innovation skabes. For at konvertere enhver teori til handling er innovationproces, der er nødvendig.

den mest kendte form for innovation er den evolutionære, hvilket betyder, at man skal finde måder at gøre yderligereforbedringer til produkter og tjenester.

denne form for innovation har færre risici, da det normalt ikke er svært at oprette efterspørgsel efter disse forbedringer og beregne det mulige investeringsafkast. Selvom det stadig har brug for en vigtig og direkte tilgang.

vigtigste forskelle mellem kreativitet og Innovation

  1. når man har drømme om nye ting, kaldes det kreativitet, mens innovation er at gøre disse drømme til virkelighed.
  2. udtrykket “kreativitet” er kommet fra det latinske ord “Creo”, som betyder “at skabe”. På den anden side er udtrykket “innovation” kommet fra det latinske ord “Innovationem”, hvilket betyder substantiv for virkningen af udtrykket innoverer.
  3. man skal tænke på nye ting eller usædvanlige begreber, og så kan det kaldes “kreativitet”. Mens processen, der vil ændre disse begreber til praktisk brug, så kaldes det innovation.
  4. hvis en person har skabt en ny ting, kan den være kendt som en person, der har skabt den. I andre tilfælde, hvis man har foretaget særlige forbedringer af noget, der allerede har eksisteret, er det okay at sige, at den enkelte person har lavet en innovation.
  5. der er ingen chance for at have nogen risiko med hensyn til kreativitet, da det bare er en tanke endnu. I spørgsmålet om innovation kan der opstå risiko for, at det allerede er blevet en realitet fra en ide.

konklusion

det er en kendsgerning, atkreativitet og innovation vil altid overlappe hinanden. Selv nårnogle gange vil disse to udtryk blive anvendt separat, de vil stadig overlapei andre.

alt taget i betragtning; innovation kan kun overgå det nuværende marked, hvis det er fuldt designet til at dukke op. Nogle gange vil få trin være mindre, og kun grundlæggende innovation vil sætte et solidt i et vækstmønster uden ende i syne.

det vil ikke kun være en liste over processer, der følger efter hinanden. Det er som en gruppe overlappende steder, der øger tankegangen.

hvor sind med kreativitet skaber fantastiske nye produkter, tjenester og processer overalt i denne verden, så folk bør vælge radikal innovation i denne situation som en bedre vej.