droom over brug

dromen over BRIDGE

dromen over bridge is connectiviteit. Het beeld van een brug in een droom is een symbool van hoop en kan ook problemen van het leven vertegenwoordigen, afhankelijk van de uitkomst van het thema. Ze hebben vooral betrekking op onze zorg voor bevrijding. Dromen over een smalle brug betekent dat er moeilijke tijden voor je liggen. In veel gevallen betekent dit symbool ook tragedie en angst om risico ‘ s te nemen in het leven. In de Bijbel zegt Jezus, Ik ben de weg, de waarheid en het licht. Niemand komt tot de Vader dan door mij (Johannes 14:6).

kijk naar Evangelist Joshua op Youtube

schrijf je nu in

om te dromen waar je op de brug loopt, geeft aan dat je op het pad van vooruitgang bent. Misschien veroorzaken je gevechten stagnatie in je leven. Dus, als je vaak zien lopen op een brug betekent dat je uit je problemen. In dit geval kan dromen over het lopen op een brug betekenen dat je van een slechte locatie naar een beloofd land moet verhuizen. Als de brug breed en glad is, dan betekent het dat de Heer een weg voor je maakt. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat je je droom moet opgeven.

op een brug lopen betekent dat je probeert te ontsnappen aan iets in het leven. Over een lange brug lopen betekent dat je in een positieve richting gaat. Het betekent ook dat het je soms zal nemen om uit je situatie te komen vanwege een aantal foundation problemen. Maar met gebeden en vasten zullen de dingen zich geleidelijk beginnen aan te passen voor je eigen bestwil.

het oversteken van een brug is een boodschap van een verandering van omgeving. Misschien gaan de dingen niet vooruit waar jij bent. Elke dag is het een verlies of het ander. In dit geval, wanneer je droomt van het oversteken van de brug, is het een teken dat de Heilige Geest wil dat je ergens anders heen gaat.

als u een brug oversteekt, dan toont dit aan dat u vooruitgang boekt in een situatie die al enige tijd stagneert. Deze droom wordt ook geassocieerd met bondage gebroken. Als het oversteken van de brug je bang maakt, dan is dit een slechte betekenis. Het geeft aan dat de vijand niet wil dat je vrij bent van je huidige problemen. Misschien ben je terughoudend om stappen te nemen.

vallen van een brug duidt op degradatie, verlies van richting en achterstand. Dit wordt ook geassocieerd met sommige krachten die jullie deugden hebben opgeslokt. Misschien probeer je de brug over te steken en ben je gevallen, dan duidt dat op geestelijke gevangenschap. Dit is een situatie waarin je jezelf blijft zien springen van het ene probleem naar het andere.

in sommige gevallen kan deze droom ook een waarschuwing zijn om *over te gaan* in een relatie met iemand te vermijden. Als je uiteindelijk besloten om een persoon te trouwen, dromen waar u en uw geliefde viel van een brug, het kan een indicatie zijn beide van u zijn niet toegewezen voor elkaar of je gaat ernstige problemen te ervaren aan de rand van de echtelijke vervulling.

als je droomt waar bridge instortte, dan symboliseert het dood, verlies en onvervulde dromen. Dit symbool kan ook moeilijkheden en verlegenheid betekenen. Misschien ren je op een brug en is het ingestort, het betekent dat de voorouderlijke geest de geest van het goed beëindigen van een goede zaak heeft weggenomen.

als u droomt van bruggen schudden, dan geeft dit aan onaangename situatie geeft manieren voor mislukkingen, miskramen en tegenslagen. Een wankele brug in de droom is een indicatie dat een persoon uit een slechte fundering komt. Dit is de tijd om te beginnen te bidden tegen hekserij geesten verstoren uw leven vanuit uw stichting.

hebt u ooit mensen onder de brug zien slapen? Ik denk dat je eerste indruk is dat deze mensen dakloos zijn. Maar als je droomt van mensen onder de brug, kan het je vertellen dat sommige mensen in je familie echt lijden veroorzaakt door gebrek en armoede.

in sommige gevallen zou de droom u ook kunnen vertellen dat u niet van een goed leven zult genieten. Als je jezelf onder de brug ziet dan laat het zien dat zo ‘ n persoon is vastgebonden door heksen. Dit betekent dat de persoon kan niet vooruit en gelukkig leven. Het is mogelijk dat de dingen strak zitten;

als je droomt om vanaf een brug naar beneden te kijken, betekent dat dat je bedrogen wordt door de duivel. Het geeft ook totale afleiding van uw doelen. Deze droom onthult ook jullie wens vijand vrijheid uit gevangenschap maar geest van angst belemmert die aspecten.

dromen van het zien van mensen door vanaf een brug naar beneden te kijken, duidt op een satanische val om je te vangen. Misschien als je naar beneden kijkt vanaf een brug, voel je je als gevallen, dan geeft ongeluk en verdriet komen. Wees het Vriendelijk af door te gaan voor gebeden en vasten. Aan de andere kant, je droomt waar ongeval plaatsvond van de brug, het is een signaal dat van verkeersongeval of levensbedreigende situatie. Om actrice of acteurs op de brug te zien, geeft het verbinding en gunst aan.

bij het oversteken van de brug

is er een brug die moet worden overgestoken; er zijn bruggen die ons verbinden met de plaats van vrijheid. We lezen in de Bijbel dat God Jozua had verzekerd dat hij met hen (kinderen van Isreal) zal gaan als ze de rivier de Jordaan oversteken. De kinderen Israëlieten gingen over op het droge, niet alleen dat ze hun geloof toepasten toen ze aan de rand van het water kwamen. (Jozua 3: 7-17).

veel mensen dromen ervan de brug over te steken. Als we op het punt staan de brug over te steken, verwacht God dat we ons geloof uitoefenen, hij wil stoutmoedig en onbevreesd zijn. Bruggen betekenen letterlijk een structuur die een weg, pad, spoorlijn, enz. over een rivier, weg of ander obstakel. Toen Jezus Petrus vroeg over water te lopen, was dat water een brug naar Petrus. In het begin kon hij zijn geloof niet toepassen totdat hij over zinken ging..

droom over brug

het oversteken van de brug in de droom betekent dat u op het punt staat naar uw beloofde Land te verhuizen. Een plek waar er relatief vooruitgang, zegeningen, bevrijding en een nieuw lied is. Helaas dromen sommige mensen, tijdens het oversteken van de brug, dat ze in de rivier vielen en onmiddellijk in het water zonken.

we hebben anderen die dromen waar de brug remt, en de kano kapseize in-tussen de reis. Dit is een droom van slavernij en satanische gevangenschap. Bovendien, het laat zien dat de geest van bijna succes syndroom en falen om het lot te vervullen werkt tegen de dromer. Dit is een tijd om na te denken over degenen die tegen jullie bevrijding zijn. Indien gij uw doel in het leven verloren hebt, zal de Heere u verlossen in Jezus naam.

als uw handen niet schoon zijn, dat wil zeggen, u hebt gezondigd of iemand beledigd in het verleden, zal het onmogelijk zijn om uw bestemming in het leven te bereiken. Hoe meer je dit soort dromen hebt, hoe meer je problemen verergeren. Dit is wat er gebeurt als de geest van God niet bij je is. Het is nog frustrerender als je droomt over een persoon die je vraagt om de brug niet over te steken en daardoor angst in je te brengen. Het eigenzinnige en nutteloze leven dat je leefde heeft je echt beïnvloed om vooruit te gaan.

het is een goede droom als je met succes over de brug gaat, het geeft aan dat je krijgt wat je zoekt in het leven. Het betekent ook dat je je berg hebt uitgedaagd, ze over je weg hebt verwijderd en ze in Jezus naam hebt gebroken (Marcus 11:23). Dit is het soort droom die succes, bevrijding en een tempo voor je lot te brengen.

de vijand kan je niet uitdagen, geen enkele monitoring Demon kan je kracht niet meer weerstaan, omdat God je macht heeft gegeven om de uitdagingen te overwinnen door deze reis van het lot.Als je droomt waar je bij het einde van de brug komt en iemand naar een andere plaats of brug wordt geleid, dan laat dat zien dat je nog een andere uitdaging in het leven moet overwinnen.

bijbellezing: weeklagen 5: 1-22, 1 Koning 12: 1-14
biecht: Jona 2:7 , Micha 7:8
Jona 2 : 7: toen mijn ziel in mij flauwviel herinner ik mij de Heer en mijn gebed kwam tot u, in uw heilige tempel.

gebedspunten

breng bekering naar God.Belijd uw zonde aan God en de zonde van het huis van uw vader.Bedek jezelf met het bloed van Jezus.

 1. vader, geef de genade om mijn problemen over te steken, in de naam van Jezus.Elk satanisch touw dat problemen wil veroorzaken in mijn leven, zet ik je in brand, in de naam van Jezus.Bloed van Jezus, red mij, bescherm mij, in de naam van Jezus.
 2. elke kwade val voor mij gezet op mijn weg naar het Beloofde land, vang je eigenaren, in Jezus naam.
 3. elke reis die ik begin, zal ik de eindbestemming bereiken, in de naam van Jezus.
 4. ik annuleer elke tragedie die de vijand tegen mij plant door deze droom, in Jezus naam.Mijn vader, sta op en neem mijn strijd over, in de naam van Jezus.Elke goddeloze kracht, die mijn ouders bevocht en nu tegen mij Vecht, sterft in de naam van Jezus.
 5. fundamentele problemen in het huis van mijn vader; worden ontworteld & sterven, in de naam van Jezus.Rituele macht gedaan tegen mijn leven vanaf de baarmoeder-sterven, in de naam van Jezus.
 6. elke macht die mij uitlevert aan problemen in het huis van mijn vader-sterf, in de naam van Jezus.De krachten van de slang, die mijn huwelijk en vooruitgang bijten, sterven met geweld, in de naam van Jezus.De kracht van de slang bijt mijn helpers en het lot – sterf, in de naam van Jezus.Marine powers, using to bury my glory and greatness catch fire, in the name of Jesus.
 7. pijl uit het graf geprogrammeerd om krankzinnigheid veroorzaken op de reis van mijn lot, back-fire.Goliath die mijn overleden voorvaderen heeft gedood, ik vermoord jou voordat jij mij doodt op het randje van mijn doorbraak, in de naam van Jezus.Idool power, toegewezen aan naakt mijn leven-sterven, in de naam van Jezus.Incantation power, toegewezen om mijn huis te verstrooien en mijn carrière te schande te maken.
 8. elk offer, ergens gedaan om mijn leven te vernielen – vlam te vatten, in de naam van Jezus.
 9. elke kruidendokter, ingehuurd om mijn leven te vernietigen en mijn zegeningen weg te blazen, sterft in uw verdorvenheid
 10. mijn heerlijkheid, begraven in het water, verschijnt voor het zonlicht, in de naam van Jezus.
 11. elke herbalist, dat is het gebruik van mijn doek om probleem – sterven veroorzaken.
 12. alle kruidendokters die mijn foto gebruiken en mijn naam roepen om mij te schaden, sterven door vuur.
 13. elk probleem zonder oplossing-sterven.
 14. iedereen die de geschiedenis van mijn problemen kent, moet getuige zijn van mijn getuigenis.O God der heerlijkheid, trouble my trouble in Jesus name.
 15. dank God voor het beantwoorden van uw gebeden.