FAQ

Disclaimer: Dit is niet bedoeld als vervanging van juridisch advies. Als u juridische bijstand nodig heeft, vul dan hier ons juridische intake formulier in.

WAT IS DE DEFINITIE VAN EEN SIKH?

de meest algemeen aanvaarde definitie van een Sikh komt van de Sikh-gedragscode, de Rehat Maryada. Oorspronkelijk geschreven in het Punjabi, is het vertaald als:

” een Sikh is elke vrouw of man wiens geloof bestaat uit geloof in:

  • Eén God,
  • de Tien Goeroes, van Goeroe Nanak tot Goeroe Gobind Singh,
  • de Goeroe Granth Sahib,
  • de uitingen en leringen van de Tien Goeroes,
  • die geloof heeft in en ernaar streeft Amrit, initiatieceremonie in de Khalsa,
  • en die geen trouw verschuldigd is aan een ander religie.”

zoals met de meeste religies, echter, een toegewijde kan niet worden beperkt tot een definitie.

HOEVEEL SIKHS LEVEN ER IN DE VERENIGDE STATEN? WANNEER EMIGREERDE SIKHS VOOR HET EERST NAAR AMERIKA?

er zijn meer dan 500.000 Sikh Amerikanen, en Sikhs zijn al meer dan 125 jaar in Amerika.

WAAROM WETEN MENSEN NIET VAN HET SIKHISME, OOK AL IS HET DE OP VIJF NA GROOTSTE WERELDRELIGIE?

er zijn verschillende redenen. Ten eerste is het Sikhisme, vergeleken met andere wereldtradities, relatief jong. Het geloof ontstond voor het eerst in 1469. Ten tweede, omdat veel mensen zich niet bewust zijn dat het Sikhisme de vijfde grootste wereldreligie is, wordt er niet naar verwezen bij het bespreken van de andere wereldreligies. Bijvoorbeeld, veel schoolboeken hebben onjuiste of geen informatie over het geloof.

IS ER EEN OFFICIËLE SIKH-BEGROETING?

de tiende Sikh Goeroe instrueerde Sikhs om elkaar te begroeten met” Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh “(“de Khalsa behoort aan Waheguru (het goddelijke) en de overwinning behoort aan Waheguru”). Een andere veel voorkomende Sikh groet is “Sat Sri Akal”(“waarheid regeert eeuwig”).

IS ER EEN SIKH-EMBLEEM OF-SYMBOOL? WAT IS DE HISTORISCHE BETEKENIS VAN DE KHANDA?

de Ik Oankar en de Khanda zijn enkele van de emblemen van de Sikhs.

Ik Oankar is de opening van de Goeroe Granth Sahib, die het bestaan van één God bevestigt, de Schepper.Volgens de Sikh-geleerde Kapur Singh verscheen de Khanda voor het eerst rond de achttiende eeuw.”De Khanda is het symbool van de Sikhs, zoals het kruis is voor christenen of de ster van David is voor Joden. Het weerspiegelt enkele van de fundamentele concepten van het Sikhisme. Het symbool ontleent zijn naam aan het tweesnijdend zwaard (ook wel een Khanda genoemd) dat in het midden van het logo verschijnt. Dit tweesnijdend zwaard is een metafoor van goddelijke kennis, waarvan de scherpe randen waarheid van leugen scheiden. De cirkel rond de Khanda is de chakar. De Chakar, een cirkel zonder begin of einde, symboliseert de perfectie van God die eeuwig is. De chakar is omringd door twee gebogen zwaarden die kirpans worden genoemd. Deze twee zwaarden symboliseren de twee concepten van Meeri en peeri – tijdelijke en spirituele autoriteit geïntroduceerd door goeroe Hargobind. Ze benadrukken de gelijke nadruk die een Sikh moet leggen op spirituele aspiraties en verplichtingen aan de samenleving.”Deze informatie is verkregen bij http://www.sikhs.org/khanda.htm.

IS ER EEN BEPAALDE ‘SIKH COLOR’? Saffraan?

Nee, er is geen specifieke kleur voor Sikhs of Sikhisme. De Sikh vlag (Nishaan Sahib), die buiten bijna elke Gurdwara te zien is, is een fel oranje/saffraan kleur of donkerblauw. Deze vertegenwoordigen traditionele kleuren voor Sikhs.

WAAROM HEBBEN ZOVEEL SIKHS EEN GEMEENSCHAPPELIJKE NAAM, SINGH OF KAUR?

de tiende Sikh Goeroe, Goeroe Gobind Singh, creëerde de unieke identiteit van de Sikhs en gaf ook alle Sikh mannen een achternaam – Singh en alle Sikh vrouwen een andere – Kaur. De reden hiervoor is sterk geworteld in de cultuur van Zuid-Azië. In die periode kaste-geteisterde samenleving en zelfs vandaag, iemands laatste/familienaam betekent hun sociale status en kaste. Goeroe Gobind Singh wilde deze barrières tussen mensen verwijderen en een egalitaire samenleving creëren. Het woord Singh betekent leeuw en het woord Kaur betekent royalty-een soevereine prinses.

WAAROM GEBRUIKEN SOMMIGE SIKHS NIET DE ACHTERNAAM SINGH OF KAUR?

zoals in elke religie, zijn er mensen op verschillende niveaus van naleving en toewijding aan hun geloof. Sommige Sikhs kiezen om hun familie of kaste naam om persoonlijke redenen of om zich te onderscheiden voor officiële schriftelijke verslagen. Vaak, maar niet altijd, hebben deze individuen Singh en Kaur als middelste namen behouden.

HEBBEN SIKHS DIEETBEPERKINGEN? KUNNEN SIKHS VLEES ETEN?

Sikh Goeroes verbood ten strengste alle rituelen en bijgeloof. Sikhs zijn dus niet toegestaan om voedsel te eten bereid door middel van een ritualistisch proces (bijvoorbeeld, Sikhs zijn niet bedoeld om koosjer of Halal te eten). Er is geen mandaat dat Sikhs toestaat of verbiedt om vlees te eten – het is een persoonlijke keuze. Sommige Sikhs, door hun interpretatie van Sikh leringen, kunnen ervoor kiezen om vegetariërs te zijn. Sikhs worden ook niet verondersteld om alcohol te drinken of consumeren andere bedwelmende middelen.

IS ER EEN SIKH-INITIATIECEREMONIE?

Ja. Ingewijde Sikhs zijn naar verluidt toegetreden tot de “Khalsa,” of gemeenschap van ingewijde Sikhs. Lid worden van de Khalsa is een belangrijke stap in het leven van een Sikh. Ze beloven hun toewijding aan het Sikh geloof en gaan ermee akkoord om hun leven als een Sikh te leven. Dit betekent dat ze de vijf geloofsartikelen moeten dragen en Singh of Kaur als hun achternaam moeten gebruiken.

HOE OUD MOET U ZIJN OM TE WORDEN GESTART?

er is geen voorgeschreven leeftijd waarop een Sikh moet worden gestart; zij kunnen ervoor kiezen om dit te doen wanneer zij er klaar voor zijn. Volgens de Rehat Maryada mogen alleen degenen die de Betekenis van de ceremonie begrijpen en de discipline met oprechtheid dragen, worden geïnitieerd. Het is belangrijk op te merken dat zodra een Sikh is gestart, ze zich inzetten voor deze levensstijl en zoals beschreven in Rehat Maryada.

WAAROM KNIPPEN OF SCHEREN SIKHS HUN HAAR NIET?

de grondleggers van het Sikh-geloof begonnen met de praktijk om haar ongeschoren te houden. Veel Sikhs interpreteren het houden van kesh als een teken van toewijding en aanvaarding van Gods wil. Goeroe Gobind Singh, de tiende Sikh Goeroe, gaf de Sikhs 5 geloofsartikelen (met inbegrip van ongeschoren haar) en de dastaar (tulband), die, als geheel, bestaan uit het dagelijkse uniform van een Sikh. Met andere woorden, het houden van haar (Kesh) en het dragen van een dastaar (tulband) vormen een externe identiteit voor een Sikh.

HOE ZIT HET MET MENSEN MET GEKNIPT HAAR DIE ZICHZELF ALS SIKH IDENTIFICEREN?

alle geïnitieerde Sikhs zijn nodig om ongesneden/ongeremd haar te behouden. Maar, zoals in elke religie, zijn er mensen op verschillende niveaus van naleving en toewijding aan hun geloof. Iedereen is op zijn eigen persoonlijke reis. Sommige Sikhs kunnen hun haar knippen, maar dat sluit hen niet uit van de Sikh gemeenschap.

SCHEREN VROUWEN?Geïnitieerde Sikhs worden geacht geen enkel deel van hun lichaam te knippen. Alle Sikhs, mannen en vrouwen worden dus geacht ongeschoren haar te hebben en ongeschoren te blijven.

MAG IK IEMANDS TULBAND OF HAAR AANRAKEN?

raak iemands tulband of haar niet aan zonder hun toestemming te vragen, omdat het hen ongemakkelijk kan maken.

WAT ZIT ER ONDER UW TULBAND?

haar. Sikhs houden hun haar niet geschoren en binden het in een knot of top knoop op de top van zijn/haar/hun hoofd.

WAT BETEKENT DE KLEUR VAN DE TULBAND? DRAGEN ALLE SIKHS DEZELFDE KLEUR? WAAROM OF WAAROM NIET?

Sikhs kunnen elke kleur of stijl van tulband dragen, en er zijn geen significante kleuren. Sommige Sikhs dragen zeer weinig kleuren en anderen hebben een breed kleurenpalet.

HOE KAN IK HET VERSCHIL ZIEN TUSSEN SIKH TULBANDEN EN ANDERE TULBANDEN?

elke Sikh bindt zijn/haar/hun tulband iets anders. Onthoud dat in Amerika 99% van de mensen die een tulband dragen Sikh zullen zijn. Als je iemand ziet die een tulband draagt en je weet niet zeker of ze Sikh zijn of niet, vraag het aan hen!

de Sikh tulband is een verplicht geloofsartikel. Mensen van vele andere culturen en religies dragen tulbanden, maar niemand is verplicht om dit te doen door hun religie.

Sikhs binden hun tulbanden elke dag opnieuw. Sikh tulbanden worden een deel van het lichaam van een Sikh en worden meestal alleen verwijderd in de privacy van het huis.

DRAGEN VROUWEN TULBANDEN?

net als oplettende Sikh-mannen, worden oplettende Sikh-vrouwen geacht hun haar niet te knippen. In de Rehat Maryada wordt expliciet geschreven dat Sikh mannen een tulband dragen. Er is niets expliciet geschreven over vrouwen, behalve dat de tulband optioneel is. Traditioneel hebben vrouwen altijd hun hoofd bedekt, maar we hebben de laatste 50 jaar gezien dat vrouwen hiervan zijn afgeweken. Er zijn vele redenen voor deze verandering: globalisering, culturele trends, en een gebrek aan duidelijkheid in de Rehat Maryada. Voor Sikh-vrouwen die ervoor kiezen om een tulband te binden, is de tulband net zo goed een deel van hun lichaam en identiteit als voor Sikh-mannen!

WAAROM DRAGEN SIKHS EEN KIRPAN? WELKE MAAT KIRPAN HEEFT EEN SIKH?

een kirpan heeft geen voorgeschreven lengte. In de meeste gevallen is het ongeveer 3-9 centimeter lang. De kirpan dient als een herinnering om te vechten tegen onrecht en onderdrukking. Een Sikh begrijpt dat het dragen van een kirpan een grote verantwoordelijkheid is. Het is alleen bedoeld om zichzelf of anderen te beschermen.

DRAGEN KINDEREN OP SCHOOL EEN KIRPAN?

sommige schoolgaande kinderen hebben zich ertoe verbonden een geïnitieerde Sikh te worden en dragen als zodanig een kirpan. Over het algemeen zijn schoolpersoneel zich ervan bewust dat de Sikh-student een kirpan draagt, en beide partijen zijn tot een begrip gekomen over de religieuze betekenis en het doel van de kirpan.

WAT GEBEURT ER ALS EEN SIKH OP EEN VLIEGTUIG GAAT? MOET JE DE KIRPAN AFDOEN?

op dit moment stoppen Sikhs hun kirpans in ingecheckte bagage en dragen ze deze niet mee in een vliegtuig.

KAN IK EEN GURDWARA BEZOEKEN?

iedereen is welkom op een Gurdwara, ongeacht hun ras, religie, kleur of klasse. Als u geïnteresseerd bent in een bezoek aan een Gurdwara, voel je vrij om contact op te nemen met Sikhs die je kent of contact [email protected] voor aanvullende suggesties en ideeën.

MOET JE EEN SIKH ZIJN OM DE GOEROE GRANTH SAHIB TE LEZEN?

iedereen die dat wil kan de Goeroe Granth Sahib lezen.

HEBBEN SIKHS EEN GEESTELIJKHEID? HOE ZIT HET MET GRANTIS / GIANIS?

de Sikh Goeroes waren zeer duidelijk over elke Sikh die hun eigen spirituele reis direct maakte en niet afhankelijk was van een tussenpersoon of geestelijkheid. Sikhs hebben Granthis/Gianis. Dit zijn mensen die de Sikh-geschriften uitvoerig hebben bestudeerd, en beschikbaar zijn in de Gurdwara ‘ s als leraren. Ze leiden vaak een congregatie, maar alle leden van de Congregatie – ongeacht geslacht – kunnen ook dezelfde ceremonies uitvoeren.

KUNNEN VROUWEN TAKEN UITVOEREN IN EEN GURDWARA OF CONGREGATIE?

Ja. Sikhisme definieert/definieert bepaalde taken niet aan een specifiek geslacht. Een vrouw kan leiden of deelnemen aan elke Dienst of ceremonie net als een man zou doen.

WAAROM ZIJN MANNEN EN VROUWEN IN AFZONDERLIJKE AFDELINGEN VERDEELD TERWIJL ZE IN DE GURDWARA ZITTEN?

Sikh Goeroes onderwees altijd gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld, de goeroes bekritiseerden het culturele klimaat dat vrouwen de toegang tot religie ontzegde en pleitten sterk voor vrouwen om gelijke rechten te hebben als mannen op alle gebieden.In sommige Sikh-gemeenten zitten mannen en vrouwen naast elkaar als gelijken-vrouwen aan de ene kant van de Goeroe Granth Sahib en mannen aan de andere kant. Het is belangrijk op te merken dat mannen en vrouwen nog steeds in gelijke nabijheid van de Guru Granth Sahib zijn. Er zijn zowel praktische als culturele redenen voor deze praktijk. Omdat iedereen zit op de vloer, vaak onbedoeld aanraken van de persoon naast hen als er een grote gemeente kan optreden. Het hebben van dergelijke interacties met de leden van het andere geslacht kan een individu ongemakkelijk maken. Echter, in sommige Gurdwara ‘ s, mannen en vrouwen kunnen worden gezien zitten gemengd in de Congregatie.

WAT IS LANGAR?

de Sikh Goeroes stelden de unieke praktijk van Langar in. Langar is voedsel dat wordt gekookt door de leden van de Gemeenschap en geserveerd aan alle mensen op de Gurdwara. Alle Gurdwara ‘ s hebben een gemeenschappelijke keuken, waar Langar wordt gekookt door vrijwilligers en open is voor iedereen zonder discriminatie. Langar is gemeenschappelijk koken, serveren, eten, en delen. Langar wordt gegeten terwijl je op de grond zit (voor wie in staat is). Het idee is om alle mensen gelijk te behandelen, ongeacht kaste, geloof, religie, ras of geslacht. Toen het Sikhisme ontstond in het zuid-Aziatische subcontinent, gelaagde het kastenstelsel de samenleving. Hogere kasten zouden op krukken en stoelen zitten en eten, terwijl de laagste kasten niet mochten eten, zelfs niet in dezelfde kamer, en meestal op de vloer, uit de buurt van het zicht. De goeroes wilden dat Sikhs altijd egalitarisme en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid uitoefenden. Langar vertegenwoordigt een van de instellingen die de goeroes hebben opgericht om kastenbarrières af te breken.

WAT IS DE SIKH HUWELIJKSCEREMONIE?

de Sikh huwelijksceremonie heet Anand Karaj. Het wordt uitgevoerd in de aanwezigheid van de Guru Granth Sahib, de eeuwige Guru en de Sikh heilige Schrift. In een Sikh huwelijksceremonie, worden bepaalde verzen voorgelezen van de Guru Granth Sahib, en na elk vers, loopt het echtpaar rond de Guru Granth Sahib en toont hun toewijding aan de leringen die worden gelezen. Dit wordt vier keer gedaan. Hierna wordt een gemeenschappelijk gebed voor het echtpaar gezegd en worden religieuze hymnen gezongen. De ceremonie kan worden uitgevoerd door een ingewijd lid van het Sikh geloof. De gebeden die worden gelezen geven aan dat het echtpaar trouw zweren aan elkaar en de Sikh manier van leven en een verbintenis aangaan om samen te werken om elkaar te helpen de Goddelijke Aanwezigheid te realiseren.

GELOOFT U IN EEN HIERNAMAALS? GELOOF JE IN HEMEL / HEL, VERLOSSING?

Sikhs worden geleerd zich te concentreren op hun acties en daden in dit leven om eenheid met het Goddelijke te bereiken, in tegenstelling tot zich te concentreren op noties van hemel en hel. De Goeroe Granth Sahib vraagt Sikhs om het beste te maken van hun tijd op deze aarde, want dit is iemands kans om haar of zijn beste te bereiken en om een verbinding te maken met Waheguru – de Ene God. Sikhs geloven in de leer van karma, die rekening houdt met iemands goede en slechte daden tijdens zijn of haar leven. De persoon wordt dan beloond of moet consequenties ondergaan op basis van hun daden; de genade van de Guru speelt ook een belangrijke factor in het bepalen van dit. De Sikh schrift ondersteunt het idee van reïncarnatie.

BEGRAFENISSEN-WAAR, WAT, HOE?

volgens de Sikh Rehat Maryada mogen Sikhs het lichaam van de overledene verwijderen op elke manier die zij willen, hoewel sikhs het lichaam over het algemeen cremeren omdat het schoon, eenvoudig en milieuvriendelijk is. Het lichaam wordt gebaad en gekleed in verse kleren door familieleden, en leden van de gemeenschap zeggen collectieve gebeden. De as wordt meestal daarna verzameld en drijvend in een stromend waterlichaam geplaatst – waardoor de laatste stoffelijke resten van de persoon naar de natuur worden teruggebracht.

WAT LEERT HET SIKHISME OVER ANDERE RELIGIES?

de Sikh schrift en eeuwige Guru, de Guru Granth Sahib, is de enige belangrijke religieuze tekst die geschriften bevat van leraren van andere religies. Dit is omdat de Sikh Goeroes leerden dat er veel verschillende manieren zijn om een verbinding met God te bereiken. De Sikh manier is een van deze manieren. Als je de Sikh-weg volgt, moet je die volgen naar je beste vermogen, met absolute toewijding.

PROBEERT HET SIKHISME ANDEREN TE BEKEREN?

No. Sikhisme verbiedt bekering of gedwongen bekeringen. Sikhisme gelooft dat er vele wegen zijn om de vereniging met het Goddelijke te bereiken. Echter, Sikhisme verwelkomt degenen die geïnteresseerd zijn in het leren over de religie. Dus, mensen kunnen leren over Sikh geloof en dan zelfs worden geïnitieerd als Sikhs. Individuen uit elke achtergrond kunnen ervoor kiezen om het geloof aan te nemen. Als iemand eenmaal is ingewijd als een Sikh, moeten ze het Sikh pad zo goed mogelijk volgen.