Ero luovuuden ja innovoinnin välillä (taulukon kanssa)

yritysmaailmassa näitä kahta termiä ”luovuus” ja ”innovaatio” käytetään jatkuvasti aivoriihissä, virallisissa kokouksissa ja yrityksen lausunnoissa.

vaikka on tosiasia, että joskus ihmisillä on tapana käyttää näitä sanoja keskenään, mikä on yleinen tapa nykyään.Nämä kaksi termiä antavat erilaisia merkityksiä, ja joskus voi olla hämmentävää, jos ihmiset alkavat olettaa, että he sanovat samoja asioita, joita todellisuudessa he eivät ole.

luovuus vs innovaatio

luovuuden ja innovoinnin ero on siinä, että luovuus viittaa johonkin mielikuvitukselliseen tai uusiin ideoihin. Innovoinnilla tarkoitetaan jonkin uuden ja ainutkertaisen olemassaolon tuomista. Luovuus tarkoittaa uusien ideoiden luomista, kun taas innovaatio tarkoittaa näiden luovien ideoiden toteuttamista. Luovuus ei kuluta rahaa, mutta toisaalta innovaatio kuluttaa rahaa.

innovointi voi olla riskialtista, mutta luovuus ei ole lainkaan riskialtista, koska se on vain idea. Luovuus on sitä, kun potentiaalinen mieli vapautuu ideoimaan uusia ideoita. Nämä ideat pystyvät osoittamaan monin tavoin, mutta useimmiten ne ovat ajatuksia, joita voimme tuntea, nähdä, haistaa, koskettaa jne.

näitä luovia ajatuksia voidaan kuitenkin pitää mielen sisäisen analyysin ilmaisuna. Toisaalta innovaatiota voidaan mitata täysin. Kyse on keinosta saada muutos lähes tasapainoiseen järjestykseen. Innovaation tekeminen vaatii jonkin verran työtä, jotta idea toteutuu.

vertailutaulukko luovuuden ja innovoinnin välillä

vertailun parametri luovuus innovaatio
määritelmä luovuus on kykyä keksiä tai keksiä jotain epätavallista tai omaperäistä. innovaatio on pyrkimys luoda jotain uutta, jolla on jo suuri arvo muille.
heidän toimintansa luovuus toimii tuottamalla ainutlaatuisia ideoita. innovaatio toimii toteuttamalla nämä uudet ideat.
mitattavissa vaikeasti mitattavissa. helppo mitata.
vastuu luovuus ei kanna vastuuta, koska se on vain ajatus tai ajatus. innovaatiot voivat aiheuttaa vastuun idean toteutuessa.
ilmaisu kaikki luovuus ei ole innovaatioiden mukaista. jokainen innovaatio on luovuuden tulos.

mitä luovuus on?

ihmislajeille ”luovuus” on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Sitä pidetään yhtenä tärkeimmistä näkökohdista, jotta henkilö menestyy yksilöinä. Sana ”luovuus” tarkoittaa täydellistä luomista.

kyse on myös kontrolloinnista, jolla on mielen voima uniikkien ideoiden, tuotesuunnitelmien, noiden ajatusten, makujen, aistimusten jne.keksimiseen. Ongelmien ratkaisemisessa ”luovuus” voi olla yksilön ilmaisun rakenne.

”luovuus” on ominaisuus, jonka kuka tahansa voi omistaa. Esimerkiksi-markkinoinnin maailmassa ”luovuutta” pidetään ainoana ainesosana. Tänä nykyaikana uusia teknologioita kehittyy ja kehittyy jatkuvasti ja tulee saataville.

ja tämän vuoksi yritysten on oltava luonteeltaan joustavia ja kyettävä pysymään ajan tasalla, jotta ne voivat luovuuden avulla helposti löytää uusia polkuja, joilla teknologiaa voidaan soveltaa yritysten avuksi.

myös sosiaalisen median ja muiden nykyisin käytettävissä olevien interaktiivisten markkinointimuotojen myötä on yhä tärkeämpää pystyä olemaan luova yrityksille.

jos työntekijöistä tulee luovempia, se voi innostaa heitä keksimään mielenkiintoisempia ajatuksia, mukaan lukien kokonaistuotannon parantaminen.

mitä innovaatio on?

idea on ehdottomasti tuotettava uudelleen juuri taloudellisin kustannuksin, jotta sitä voidaan kutsua innovaatioksi, ja sen on myös täytettävä tietty tarve.

termi ”innovaatio” sisältää tosiasioiden, ajatusten ja aloitteellisuuden heijastavan soveltamisen parempien tai erilaisten arvojen keräämiseen resursseista, mukaan lukien kaikki vaiheet, joilla uusia ideoita toimitetaan ja mukautetaan hyödyllisiksi tuotteiksi.

se vaatii myös tasapainoa ja muodostumista. Innovaatio voi tapahtua sen jälkeen, kun yhteistä tai pitkäaikaista prosessia muutetaan tekemällä siitä parempi. Jos on olemassa vallitseva status quo, sitä voidaan kehittää, jotta voidaan innovoida.

se tarkoittaa, että luovuus ja innovointi ovat kaksi hyvin eri asiaa, vaikka niillä on vahvat siteet toisiinsa.

toisin sanoen innovaatiota voidaan luoda ottamalla uusi idea ja muuttamalla se joksikin hyödylliseksi ja käytännölliseksi. Jotta mikä tahansa teoria voidaan muuttaa toiminnaksi, tarvitaan innovaatioita.

tutuin innovaatiomuoto on evoluutio, eli on löydettävä keinoja, joilla tuotteisiin ja palveluihin voidaan tehdä lisäparannuksia.

tämänkaltaisiin innovaatioihin liittyy vähemmän riskejä, koska näiden parannusten kysyntää ja mahdollista sijoitetun pääoman tuottoa ei yleensä ole vaikea määrittää. Se tarvitsee silti tärkeää ja suoraa lähestymistapaa.

tärkeimmät erot luovuuden ja innovaation välillä

  1. kun ihminen haaveilee uusista asioista, sitä kutsutaan luovuudeksi, kun taas innovaation tarkoituksena on toteuttaa nuo unelmat.
  2. termi ”luovuus” on tullut latinan sanasta ”kreo”, joka tarkoittaa ”luoda”. Toisaalta termi ” innovaatio ”on tullut latinan sanasta” Innovationem”, joka tarkoittaa substantiivia termin ”innovates” toiminnalle.
  3. on ajateltava uusia asioita tai epätavallisia käsitteitä ja sitten sitä voidaan kutsua ”luovuudeksi”. Kun taas prosessi, joka muuttaa nämä käsitteet käytännön käyttöön niin sitä kutsutaan innovaatio.
  4. jos yksilö on tuonut uuden asian olemassaoloon, voidaan sitä kutsua tekijäksi. Toisissa tapauksissa, jos joku on tehnyt tiettyjä parannuksia johonkin, joka on jo ollut olemassa, on hyväksyttävää sanoa, että kyseinen henkilö on tehnyt innovaation.
  5. luovuuteen ei liity mitään riskiä, sillä se on vielä pelkkä ajatus. Innovoinnissa voi syntyä riski siitä, että ideasta on jo tullut todellisuutta.

päätelmä

tosiasia on, että luovuus ja innovointi ovat aina päällekkäisiä keskenään. Vaikka näitä kahta termiä sovellettaisiin joskus erikseen, ne ovat edelleen päällekkäisiä toisissa.

kaikki huomioon ottaen; innovaatiot voivat päihittää nykyiset markkinat vain, jos ne on suunniteltu täysin kehittymään. Joskus vain muutama askel on pienempi, ja vain perustavanlaatuiset innovaatiot antavat vankan perustan kasvumallille, jolle ei ole loppua näkyvissä.

se ei ole luettelo prosesseista, jotka seuraavat vain yksi toisensa jälkeen. Se on kuin joukko päällekkäisiä paikkoja, jotka pönkittävät ajattelutapaa.

jossa luovuus Luo uskomattomia uusia tuotteita, palveluja ja prosesseja kaikkialla tässä maailmassa, joten ihmisten pitäisi valita radikaali innovaatio tässä tilanteessa parempana polkuna.