Mitä On Kaupunkisuunnittelu?

kaupunkisuunnittelussa, jota joskus kutsutaan ”kaupunkisuunnitteluksi”, keskitytään elämänlaatuun kaupungeissa, lähiöissä, kaupungeissa ja kylissä. Aivan kuten lääkärin on tiedettävä elimistön järjestelmistä voidakseen hoitaa potilasta, kaupunkisuunnittelijoiden on tiedettävä niiden kaupunkien järjestelmistä, joissa he työskentelevät.

kaupungin suunnittelussa on otettava huomioon monia tekijöitä, kuten talous, ympäristö sekä kulttuuri-ja liikennetarpeet. Kaupunkisuunnittelijoiden on myös ymmärrettävä kaupunkinsa nykyisten rakennusten, teiden ja tilojen nykyinen käyttötarkoitus sekä se, miten nämä käyttötarkoitukset voivat vaikuttaa kaupunkiin tulevaisuudessa.

tulevaisuuden avaruuskäytön ennakointi on kriittistä. Tähän sisältyy mahdollisten ongelmien miettiminen ja ratkaisujen keksiminen niiden välttämiseksi.

esimerkiksi kaupunkisuunnittelijan olisi erittäin huono idea sallia myrkkyjätekaatopaikan rakentaminen puiston viereen. Kaatopaikasta voi tulla terveysuhka kaikille asukkaille tai lapsille, jotka haluavat käyttää puistoa. Mitä hyötyä puistosta olisi, jos kukaan ei voisi pelata siellä?

toinen kaupunkisuunnittelijoiden tärkeä tehtävä on ”vyöhykkeiden” luominen kaupunkeihin. Oletko koskaan pannut merkille, että monissa kaupungeissa kodit ovat ryhmittyneet yhteen tietyillä alueilla, kun taas yritykset ovat ryhmittyneet toisaalla? Näitä eri alueita kutsutaan vyöhykkeiksi.

kaupunkisuunnittelijat suunnittelevat yhdessä insinöörien, arkkitehtien ja rakennuttajien kanssa rakennuksia, jotka noudattavat kunkin vyöhykkeen sääntöjä. Vyöhykkeet ovat tärkeitä, koska ne määrittävät, miten erilaisia tiloja voidaan käyttää.

esimerkiksi jos asuu asuinalueella, olisi sääntöjen vastaista, että äänekäs tehdas muuttaisi naapuriin. Tehdas jouduttaisiin rakentamaan sen sijaan teollisuusalueelle.

kaavoitusvyöhykkeiden lisäksi kaupunkisuunnittelijat visioivat myös kaupungin estetiikkaa. Tämä merkitsee sitä, että he ennakoivat, miltä kaupunki, naapurusto tai vyöhyke näyttää sen kehittyessä.

esimerkiksi kun kaupunkisuunnittelijat suunnittelevat estetiikkasuunnitelman kauppapaikalle, he voivat kirjoittaa joukon sääntöjä, joita on noudatettava. Nämä säännöt saattavat määrätä, millaisia rakennusmateriaaleja voidaan käyttää, kuten tiiltä tai stukkoa.

estetiikkasuunnitelma voi sisältää myös vaatimukset pysäköintialueiden sisäänkäynneille, puille ja viheralueille sekä opasteissa käytettävälle kirjaimelle ja valaistukselle.