Ki írta Az Újszövetség nagy részét?

 helyes-e az állítás, hogy Pál írta Az Újszövetség nagy részét?

a kritikusok ezzel az állítással próbálják alátámasztani azt az állításukat, hogy Pál valahogy eltérítette a kereszténységet a mózesi törvénytől a saját “kegyelmi teológiájába”.”De a válasz arról, hogy ki írta az NT nagy részét, elég könnyű eljutni. Csak a matekot kell csinálnunk.
az alábbiakban használt információk a legrégebbi forrásokból származnak: az Újszövetség görög kézirataiból. Mint Ön is tudja, az NT szerzői Koine görögül írtak, ami koruk lingua franca volt. A szószámok forrásonként kissé eltérhetnek, de ezek nem fogják megváltoztatni a végeredményt.
tehát ki a három legjobb írónk?
az Újszövetség összesen 138 020 görög szót tartalmaz az analitikus görög Újszövetségben (Agnt).
a 138 020 szó közül az Újszövetség legtermékenyebb írói a következők voltak:
szerző Könyvek # szavak % NT
Lukács Lukács evangéliuma 37,933 27%
ApCsel
Pál Romans 32,407 23%
1 Corinthians

2 Corinthians
Galaták
Efézusiak
Filippi
kolosszéiak
1 Thesszalonika
2 Thesszalonika
1 Timóteus
2 Timóteus
Titusz
Filemon
János Evangéliuma János 28,092 20%
1 János
2 János
3 János
Jelenések
bár lehet, hogy Paul a legtöbb levelet írta, nem készített annyi kötetet, mint Lukács evangélista.
Biblia

Egyéb NT tények:
Máté Evangéliuma 18 345 szó
Márk evangéliuma 11 304 szó
Lukács evangéliuma 19 482 szó
János Evangéliuma 15 635 szó
összesen 64 766 szó
a négy evangélium, amelyek Jézus életéről és szavairól szólnak, a következőket tartalmazza az Újszövetség csaknem 47% – A.
ezután a következő legnagyobb könyv Lukács könyve Az Apostolok cselekedeteiről, 18 451 szóval, vagyis az Újszövetség 13% – ával.
Az Apostolok Cselekedetei után jön a Jelenések könyve, amely tartalmazza azt, amit sok keresztény még beteljesedésre váró próféciának tart az Újszövetségben. A Jelenések 9852 szót tartalmaz, vagyis az úsz körülbelül 7% – át.
a leghosszabb levél Pál levele a rómaiakhoz, 7111 szóval, míg a legrövidebb János levele 3 Jánosról, 219-vel.