Moleculair gewicht van Hydrazine

Molaire massa van N2H4 = 32.04516 g/mol

Zetten gram Hydrazine te mollen mollen Hydrazine te gram

Moleculair gewicht berekening:
14.0067*2 + 1.00794*4

“”Procent samenstelling per element

Element Atomaire Massa # Atomen Massa-Procent
Waterstof H 1.00794 4 12.581%
Stikstof N 14.0067 2 87.419%

“”het Berekenen van de moleculaire weightof een chemische verbinding

“”Meer informatie onmolar massa en molecuulgewicht

In de chemie, de formule die het gewicht van een hoeveelheid berekend door vermenigvuldiging van het atomaire gewicht (in atomaire massa-eenheden) van elk element in een chemische formule door het aantal atomen van dat element aanwezig is in de formule, dan is het toevoegen van al deze producten bij elkaar.

de atoomgewichten die op deze site worden gebruikt, zijn afkomstig van NIST, het National Institute of Standards and Technology. We gebruiken de meest voorkomende isotopen. Dit is hoe Molaire massa (gemiddelde molecuulgewicht) te berekenen, die is gebaseerd op isotroop gewogen gemiddelden. Dit is niet hetzelfde als molecuulmassa, dat is de massa van een enkel molecuul van goed gedefinieerde isotopen. Voor bulkstoichiometrische berekeningen bepalen we meestal de molaire massa, die ook standaard atoomgewicht of gemiddelde atoommassa kan worden genoemd.

Formulegewichten zijn vooral nuttig bij het bepalen van het relatieve gewicht van reagentia en producten in een chemische reactie. Deze relatieve gewichten berekend uit de chemische vergelijking worden soms vergelijkingsgewichten genoemd.

het bepalen van de molaire massa begint met eenheden van gram per mol (g/mol). Bij het berekenen van het molecuulgewicht van een chemische verbinding, vertelt het ons hoeveel gram er in één mol van die stof zit. De formule gewicht is gewoon het gewicht in atomaire massa-eenheden van alle atomen in een bepaalde formule.

een veel voorkomend verzoek op deze site is om grammen om te zetten in mollen. Om deze berekening te voltooien, moet je weten welke stof je probeert om te zetten. De reden is dat de molaire massa van de stof de omzetting beïnvloedt. Deze site legt uit hoe Molaire massa te vinden.

met behulp van de chemische formule van de verbinding en het periodiek systeem van elementen kunnen we het atoomgewicht optellen en het molecuulgewicht van de stof berekenen.

indien de formule voor de berekening van de molaire massa de molecuulformule is, is het berekende Formulegewicht het molecuulgewicht. Het gewichtspercentage van een atoom of groep atomen in een verbinding kan worden berekend door het totale gewicht van het atoom (of groep atomen) in de formule te delen door het gewicht van de formule en te vermenigvuldigen met 100.