Hvem Skrev Mesteparten Av Det Nye Testamentet?

 er påstanden riktig at Paulus skrev det Meste Av Det Nye Testamente?

Kritikere gjør denne påstanden for å forsøke å støtte deres påstand om At Paulus på en eller annen måte kapret Kristendommen bort fra Moseloven og inn i sin egen «grace theology».»Men svaret om hvem som skrev det meste av NT er lett nok å komme til. Alt vi trenger å gjøre er regnestykket.
informasjonen nedenfor kommer fra de eldste kildene vi har: de greske manuskriptene til Det nye Testamente. Som du kanskje vet, forfatterne av NT skrev I Koine gresk, som var lingua franca av sin tid. Ordtallene kan variere noe fra kilde til kilde, men disse kommer ikke til å endre våre endelige resultater.
så hvem er Våre Topp tre forfattere?
Det Nye Testamente har totalt 138 020 greske ord i Det Analytiske greske Nye Testamente (AGNT).
av de 138 020 ordene var De mest produktive forfatterne i Det Nye Testamente:
Forfatter Bøker # Av Ord % AV NT
Lukas Evangeliet Etter Lukas 37,933 27%
Apostlenes Gjerninger
Paulus Romerne 32,407 23%
1 Kor

2 Kor
Galaterne
Efeserne
Filipperne
kolosserne
1 Tessalonikerne
2 Tessalonikerne
1 Timoteus
2 Timoteus
Titus
Filemon
Johannes Evangeliet Etter Johannes 28,092 20%
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Åpenbaring
Paulus kan ha skrevet de fleste brevene, han produserte ikke så mye volum som Lukas evangelisten gjorde.
Bibelen

Andre nt fakta:
Matteusevangeliet 18,345 ord
Markusevangeliet 11,304 ord
Lukasevangeliet 19,482 ord
Johannesevangeliet 15,635 ord
For totalt 64,766 ord
De fire Evangeliene som forteller oss Om jesu liv og Ord utgjør en Nesten 47% Av Det Nye Testamente.
Den neste største boken etter Det Er Lukas ‘ Apostlenes Gjerninger, med 18 451 ord, eller 13% Av Det Nye Testamente.
Etter Apostlenes Gjerninger kommer Åpenbaringsboken, som inneholder hva Mange Kristne anser ennå-å-være-oppfylt profeti i Det Nye Testamente. Åpenbaringen har 9,852 ord, eller ca 7% AV NT.
Det lengste brevet Er Paulus ‘brev til Romerne, med 7111 ord, mens Det korteste Er Johannes’ brev av 3 Johannes, med 219.