Charakterystyka Magha, Astro Sharmistha Indie

osiągnięcie jest słowem kluczowym, które dobrze opisuje Magha nakshatra. Magha, najjaśniejsza i największa spośród nakshatrasMagha, obdarza nagrodą pod swoim wpływem poprzez władzę, pozycję, autorytet, a w wyższym aspekcie, poprzez poznanie siebie. Magha jest pierwszą nakshatrą, która odnosi się do procesu indywidualizacji. Reprezentuje to wszystko, co mamy na myśli, gdy mówimy „ja”. W wielu przypadkach Magha może obdarzyć to wszystko w wyniku czysto dziedzicznym.

zadaniem Maghy jest kształtowanie teraźniejszości za pomocą przeszłości. Gdziekolwiek nakshatra zostanie umieszczona na wykresie, doświadczy się pozytywnych skutków swojej przeszłej karmy. Może to objawiać się jako okazje lub przychylność osób na wysokich stanowiskach. Te przysługi są bardzo nagłe i oparte na impulsie od tych, którzy je obdarzają.

jego zaciekłość odpowiada zaciekłemu aspektowi Ketu. Jest to bardzo światowa nakshatra, która interesuje się ludzkimi sprawami. Ketu jest znany nam jako oddzielna planeta, która oddziela człowieka od ziemskich więzi, ale poprzez Magha Nakshatra Promuje zaangażowanie w sprawy przyziemne, aby wypełniać ziemskie obowiązki. Przynosi
materialnie aktywną stronę Ketu, która jest bardzo zaniepokojona statusem społecznym, wyeksponowaniem. Dlatego jego pułapka polega na tym, że jeden nad ambitnymi w swoich materialnych dążeniach.Ketu jest również naturalnie zbuntowaną planetą, więc Magha jest bezpośrednio związana ze wszystkimi rodzajami buntów przeciwko władzy.
osoby z Magha rosnącym lub silnym wpływem Magha są łatwe do zauważenia ze względu na ich duże nosy ludzie Magha mają średnią posturę i ciężkie ciała podobne do lwa.Przestrzeganie kodeksu moralnego i etycznego jest ważne dla ich wewnętrznego spokoju ducha. Tubylcy maghowie zwykle bardzo troszczą się o kontynuację swojej linii rodzinnej poprzez potomstwo.

panowanie : Ketu jest głównym planetarnym władcą Maghy. Cała Magha nakshatra spada w znaku Leo, gdzie słońce jest lord.So słońce i Ketu to dwie planety spokrewnione z Maghą.Jednym z głównych symboli Ketu jest flaga, która bezpośrednio odnosi się do władzy, Eminencji, sławy itp. Ta uprzywilejowana pozycja w obecnym życiu jest zdobywana dzięki zasłużonym czynom z poprzedniego życia.Asteryzm ten może być postrzegany jako połączenie energii Słońca i Ketu.Ketu, jak już wspomniałem powyżej, jest planetą genetyczną i reprezentuje dziadka ze strony ojca i babcię ze strony matki na wykresie. Nasze połączenie z naszymi przodkami ma wiele wspólnego z naszymi przeszłymi wcieleniami, które ponownie są domeną Ketu. Podsumowując, Magha ma wiele wspólnego z aspektem genetycznym i przeszłym dziedzictwem Ketu.
koniunkcja Sun-Ketu w szopce niesie energię podobną do Maghy. Ogniste planety Królewskie, takie jak słońce & Mars, zwykle dobrze radzą sobie w Magha. Sługi planety jak Saturn jednak czuć się na morzu w tym nakshatra.

1.Pada 00° 00′ – 3° 20′ Leo, spada w Aries Navamsa rządzonym przez Marsa. To jest pada odnosząca się do siły woli w nas.Cechy Magha, takie jak pewność siebie, przywództwo, odwaga i idealizm, są tu w pełni pokazane.
2. Pada 3° 20′ – 6° 40′ Leo, spada w Taurus Navamsa rządzona przez Wenus.To bardzo ambitna pada.Planety umieszczone tutaj przynoszą korzyści przełożonym.
3. Pada Leo, pada w Gemini Navamsa rządzonym przez Merkurego. Ta pada odnosi się do często ignorowanej intelektualnej strony Maghy.Planety umieszczone tutaj sprawiają, że odnosimy sukcesy poprzez aktywność grupową, mimo że jest to podstawowa natura Maghy, aby przejść na nią samotnie.
4.Pada 10° 00′ -13° 20″ Leo, upada na raka Navamsa rządzona przez Księżyc, to pada, która wydobywa miłość Maghy do rytuałów, ceremonii, kultu przodków i dumy rodzinnej. Planety umieszczone w tej pada sprawiają, że człowiek czerpie dumę z rodziny, przodków. Planety tutaj nie są bardzo korzystne dla materialnego dobrobytu i tworzą niebiosa poprzez jakąś formę samozagłady.

: Administratorzy, menedżerowie,członkowie rodziny królewskiej i ci,którzy mają bezpośredni kontakt z rodziną królewską,ci, którzy zajmują wysokie stanowiska
w rządzie, CEO firm, legendy, biurokraci, arystokraci, urzędnicy, prezesi, prawnicy, sędziowie, sędziowie,politycy, historycy,Oratorzy, Dramatyści & wykonawcy, zawody związane z muzeami wszystkich typów,astrolodzy,sprzedawcy antyków wszystkich typów, archeolodzy, eksperci inżynierii genetycznej, badania w starożytnej wiedzy, zabytki itp., Ci badający & dokumentujący linie genealogiczne.

Części Karoserii : Nos, usta i podbródek są częściami ciała związanymi z tym nakshatra

kierunek : jest on związany głównie ze wschodem, południem, północno-zachodnim i południowo-zachodnim.

przykład: Paramahamsa Yogananda, jeden ze słynnych nauczycieli duchowych, który spopularyzował jogę Kundalini na zachodzie, ma swój Księżyc i Ascendent umieszczony w Magha. Jego życie i twórczość, jak wspomina w swojej książce „Autobiografia jogina”, ujawniają wiele. odnoszące się do funkcjonowania Magha zorientowanego na linie.