Co To Jest Planowanie Miasta?

planowanie miasta, czasami nazywane „planowaniem urbanistycznym”, koncentruje się na jakości życia w miastach, przedmieściach, miasteczkach i wsiach. Tak jak lekarz musi wiedzieć o systemach ciała, aby leczyć pacjenta, urbaniści muszą wiedzieć o systemach miast, w których pracują.

planując miasto, planiści muszą wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym gospodarkę, środowisko oraz potrzeby kulturalne i transportowe. Urbaniści muszą również zrozumieć obecne wykorzystanie istniejących budynków, dróg i obiektów w ich mieście, a także sposób, w jaki te zastosowania mogą wpłynąć na miasto w przyszłości.

przewidywanie przyszłych zastosowań przestrzeni jest krytyczne. Obejmuje to myślenie o problemach, które mogą się pojawić i wymyślanie rozwiązań, aby ich uniknąć.

na przykład, bardzo złym pomysłem dla urbanisty byłoby pozwolenie na budowę wysypiska toksycznych odpadów obok parku. Wysypisko może stać się zagrożeniem dla zdrowia każdego mieszkańca lub dzieci, które chciałyby korzystać z parku. Co dobrego służyłby park, gdyby nikt nie mógł tam grać?

kolejnym ważnym zadaniem urbanistów jest tworzenie „stref” w miastach. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że w wielu miastach domy są grupowane razem w niektórych obszarach, podczas gdy firmy są grupowane razem w innym? Te różne obszary nazywane są strefami.

urbaniści współpracują z inżynierami, architektami i deweloperami, aby tworzyć i planować budynki zgodne z zasadami dla każdej strefy. Strefy są ważne, ponieważ określają, w jaki sposób można wykorzystać różne przestrzenie.

na przykład, jeśli mieszkasz w strefie mieszkalnej, byłoby to niezgodne z przepisami, aby hałaśliwa fabryka przenosiła się obok. Fabryka musiałaby być zbudowana w strefie przemysłowej.

poza planowaniem stref, urbaniści wizualizują również estetykę miasta. Oznacza to, że przewidują sposób, w jaki miasto, dzielnica lub strefa będzie wyglądać w miarę rozwoju.

na przykład, gdy urbaniści projektują Plan estetyczny dla strefy handlowej, mogą napisać zestaw zasad, których należy przestrzegać. Zasady te mogą decydować, jakiego rodzaju materiały budowlane mogą być używane, takie jak cegła lub sztukateria.

Plan estetyczny może również obejmować wymagania dotyczące wejść na parking, drzew i terenów zielonych, a także rodzaju napisów i oświetlenia stosowanych na oznakowaniach.