dröm om Bro

dröm om bro

att drömma om bro är anslutning. Bilden av en bro i en dröm är en symbol för hopp och kan också representera livsproblem beroende på resultatet av temat. De relaterar särskilt till vår oro för befrielse. Att drömma om en smal bro betyder att det finns tuffa tider framför dig. I många fall betyder denna symbol också tragedi och rädsla för att ta risk i livet. I Bibeln säger Jesus: Jag är vägen, sanningen och ljuset. Ingen kommer till Fadern utom genom mig (Joh 14: 6).

vänligen titta på evangelisten Joshua på Youtube

Prenumerera nu

att drömma där du går på bron indikerar att du är på väg till framsteg. Kanske orsakar dina strider stagnation i ditt liv. Så om du ofta ser att gå på en bro betyder det att du kommer ur dina problem. I det här fallet kan drömmen om att gå på en bro innebära att man flyttar sig från en dålig plats till ett lovat land. Om bron är bred och slät, betyder det att Herren gör en väg för dig. Det betyder inte nödvändigtvis att du ska ge upp din dröm.

att gå på en bro betyder att du försöker fly från något i livet. Att gå en lång bro innebär att du är på väg i en positiv riktning. Det betyder också att det tar dig ibland att komma ut ur din situation på grund av vissa grundproblem. Men med böner och fasta börjar saker och ting gradvis anpassa sig till ditt bästa.

att korsa en bro är ett budskap om en förändring av miljön. Kanske går det inte framåt där du är. Varje dag är det en förlust eller den andra. I det här fallet, när du drömmer om att korsa bron, är det ett tecken på att den Helige Ande vill att du ska gå någon annanstans.

om du korsar en bro visar det sig att du gör framsteg i en situation som har blivit stillastående under en tid. Denna dröm är också förknippad med bondage bruten. Om du korsar bron får du rädsla, då är det en dålig mening. Det indikerar att fienden inte vill att du ska vara fri från dina nuvarande problem. Kanske är du ovillig att vidta åtgärder.

att falla från en bro indikerar degradering, riktningsförlust och bakåtriktning. Detta är också förknippat med vissa krafter som har slukat dina dygder. Kanske försöker du korsa bron och du föll ner, då indikerar det andlig fängelse. Det här är en situation där du fortsätter att se dig själv hoppa från ett problem till det andra.

i vissa fall kan denna dröm också vara en varning för att undvika att *korsa över* till ett förhållande med någon. Om du så småningom bestämde dig för att gifta dig med en person, drömmer där du och din älskare föll från en bro, kan det vara en indikation på att ni båda inte tilldelas varandra eller att ni kommer att uppleva allvarliga problem vid kanten av äktenskaplig uppfyllelse.

alternativt, om du drömmer där bridge kollapsade, symboliserar den död, förlust och ouppfyllda drömmar. Denna symbol kan också innebära svårigheter och förlägenhet. Kanske kör du på en bro och det kollapsade, det betyder att ancestry spirit har tagit bort andan att avsluta en bra sak bra.

om du drömmer om broskakning, indikerar det obehaglig situation som ger vägar för misslyckanden, missfall och bakslag. En skakig bro i drömmen är en indikation på att en person kommer från en dålig grund. Det här är dags att börja be mot trolldomsandar som stör ditt liv från din grund.

har du någonsin sett människor sova under bron? Jag tror att ditt första intryck är att dessa människor är hemlösa. Men om du drömmer om människor under bron kan det vara att säga att vissa människor i din familj verkligen lider av brist och fattigdom.

i vissa fall kan drömmen också berätta att du inte kommer att njuta av ett bra liv. Om du ser dig själv under bron visar det sig att en sådan person är bunden av häxor. Det betyder att personen inte kan utvecklas och leva lyckligt. Det är möjligt att sakerna är täta;

om du drömmer om att titta ner från en bro betyder det att du blir lurad av djävulen. Det indikerar också total distraktion från dina mål. Denna dröm avslöjar också din önskan fiende frihet från fångenskap men anda av rädsla hindrar att aspekter.

att drömma om att se människor genom att titta ner från en bro indikerar satanisk fälla för att fånga dig. Kanske när du tittar ner från en bro, känner du dig som fallit ner, då indikerar olyckor och sorg kommer. Vänligen avvisa det genom att gå för böner och fasta. Å andra sidan, du drömmer där olyckan ägde rum av bron, är det en signal om trafikolycka eller livshotande situation. För att se skådespelerska eller skådespelare på bron, det indikerar anslutning och favör.

korsar bron

det finns en bro som måste korsas; det finns broar som förbinder oss med frihetens plats. Vi läser i Bibeln att Gud hade försäkrat Joshua att han kommer att gå med dem (Isreals barn) när de korsar floden Jordan. Israels barn gick över på torr mark, inte bara att de tillämpade sin tro när de kom till randen av vattnet. (Josua 3: 7-17).

många drömmer om att korsa över bron. När vi är på väg att korsa bron, förväntar Gud oss att utöva vår tro, han vill vara djärv och orädd. Broar betyder bokstavligen en struktur som bär en väg, Stig, järnväg etc. över en flod, väg eller annat hinder. När Jesus bad Petrus att gå på vatten, var det vattnet en bro till Petrus. Först kunde han inte tillämpa sin tro förrän han var på väg att sjunka..

dröm om bro

korsa bron i drömmen betyder att du är på väg att flytta till ditt förlovade Land. En plats där det finns en relativt framsteg, välsignelser, befrielse och en ny sång. Tyvärr drömmer vissa människor, i färd med att korsa över bron, föll de i floden och omedelbart sjönk de i vattnet.

vi har andra som drömmer där bron bromsar, och kanoten kantra in mellan resan. Det här är en dröm om bondage och satanisk fängelse. Dessutom visar det att andan av nära framgångssyndrom och misslyckande att uppfylla ödet arbetar mot drömmaren. Det här är en tid att tänka på dem som är emot din befrielse. Om du har förlorat ditt syfte i livet, ska Herren befria dig i Jesu namn.

om dina händer inte är rena, det vill säga du har syndat eller förolämpat någon tidigare, blir det omöjligt att komma till din destination i livet. Ju mer du har den här typen av dröm är ju mer dina problem förvärras. Detta är vad som händer när Guds Ande inte är med dig. Det är ännu mer frustrerande när du drömmer om en person som ber dig att inte korsa bron och därmed tjäna rädsla i dig. Det egensinniga och värdelösa liv du levde har verkligen påverkat dig att gå vidare.

det är en bra dröm när du korsar bron framgångsrikt, det indikerar att du kommer att ha vad du letar efter i livet. Det betyder också att du har utmanat ditt Berg, tagit bort dem över din väg och brutit dem i Jesu namn (Mark 11:23). Det här är den typ av dröm som ger framgång, befrielse och sätter en takt för ditt öde.

fienden kan inte våga dig, några övervaknings demoner kan inte stå emot din makt längre, eftersom Gud har gett dig makt att övervinna utmaningarna genom denna resa öde.Om du drömmer var du kommer till den sista delen av bron och någon riktad till en annan plats eller bro, visar den att du fortfarande har en annan utmaning att övervinna i livet.

Bibelläsning: klagan 5: 1-22, 1 Kung 12: 1-14
bekännelse:Jona 2:7 , Mika 7:8
Jona 2 : 7: När min själ svimmade inom mig minns jag Herren: och min bön kom in till dig, i ditt heliga tempel.

BÖNPUNKTER

ge kvalitet ånger till Gud.2817 bekänn din synd inför Gud och synden i din faders hus.
täck dig själv med Jesu blod.

 1. Fader, ge nåd att korsa över mina problem, i Jesu namn.
 2. varje sataniskt rep som vill orsaka problem i mitt liv, sätter jag dig i brand, i Jesu namn.
 3. Jesu blod, rädda mig, skydda mig, i Jesu namn.
 4. varje ond fälla som ställts inför mig på väg till det förlovade landet, fånga dina ägare, i Jesu namn.
 5. varje resa jag börjar, kommer jag till slutdestinationen, i Jesu namn.
 6. jag avbryter varje tragedi som fienden planerar mot mig genom denna dröm, i Jesu namn.
 7. min Fader, stå upp och ta över min strid, i Jesu namn.
 8. varje ond makt, som kämpade mina föräldrar, och nu kämpar mig – dö, i Jesu namn.
 9. grundläggande problem i min faders hus; ryckas upp med rötterna & dö, i Jesu namn.
 10. rituell kraft gjord mot mitt liv från livmodern-dö, i Jesu namn.
 11. någon makt, överlämna mig till problem i min fars hus-dö, i Jesu namn.
 12. ormens krafter, biter mitt äktenskap och framsteg, dör våldsamt i Jesu namn.
 13. ormens kraft biter mina hjälpare och öde – dö, i Jesu namn.
 14. Marina krafter, som använder för att begrava min ära och storhet, tar eld, i Jesu namn.
 15. pil från graven programmerad att orsaka vansinne på resan av mitt öde, back-fire.
 16. Goliat som dödade mina sena fäder & mödrar, jag dödar dig innan du dödar mig vid kanten av mitt genombrott, i Jesu namn.
 17. Idolmakt, tilldelad naken mitt liv-dö, i Jesu namn.
 18. besvärjelse makt, tilldelas för att sprida mitt hus och vanära min karriär – back eld.
 19. varje offer, gjort någonstans för att vandalisera mitt liv-fatta eld, i Jesu namn.
 20. varje herbalist, anställd för att förstöra mitt liv och blåsa bort mina välsignelser, dö i din ondska
 21. min ära, begravd i vattnet, framträder före solljus, i Jesu namn.
 22. någon herbalist, som använder min trasa för att orsaka problem – dö.
 23. alla herbalister, som använder min bild, kallar mitt namn i andra för att skada mig dör av eld.
 24. något problem utan lösning-dö.
 25. den som känner till historien om mina problem ska bevittna mitt vittnesbörd.
 26. O härlighetens Gud, problem mitt problem i Jesu namn.
 27. Tack Gud för att du svarade på dina böner.