Jardiance-rättegången

Jardiance använder

Jardiance (empagliflozin) är en oral diabetesmedicin som vanligen föreskrivs med kost och motion, för att hjälpa till att kontrollera blodsockernivån hos vuxna som diagnostiserats med typ 2-diabetes. Jardiance tillverkas av läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim, och medicinen fungerar genom att blockera reabsorptionen av glukos genom njurarna och hjälpa njurarna att bli av med glukos från blodomloppet. Typ 2-diabetesläkemedlet fick godkännande från USA. Food and Drug Administration (FDA) i augusti 2014, mer än ett år efter den första SGLT2-hämmaren, Invokana, introducerades i USA i mars 2013.

potentiella Jardiance-biverkningar

även om Jardiance och andra SGLT2-hämmare har marknadsförts av sina tillverkningsföretag som säkra och effektiva behandlingar för typ 2-diabetes, har medicinerna kopplats i ny forskning till en ökad risk för förödande komplikationer. Bland de biverkningar som påstås vara förknippade med SGLT2-hämmare som Jardiance är:

 • diabetisk ketoacidos
 • hjärtinfarkt
 • Stroke
 • diabetisk koma
 • kardiovaskulära problem
 • njursvikt
 • felaktig död

varningar för Jardiance – användare

enligt FDA kan Jardiance orsaka uttorkning hos användare, vilket resulterar i blodtrycksfall som kan leda till yrsel eller svimning och nedsatt njurfunktion-en bieffekt som verkar vara vanligare hos äldre, hos patienter med nedsatt njurfunktion och hos patienter som tar diuretika för att behandla andra sjukdomar villkor. Det största problemet med biverkningar av Jardiance och andra SGLT2-hämmarläkemedel är en ökad risk för diabetisk ketoacidos, ett tillstånd som kännetecknas av förhöjda nivåer av giftiga syror i blodomloppet som kallas ketoner. Enligt en FDA-varning utfärdad i maj 2015 fanns det minst 20 fall av acidos identifierade som diabetisk ketoacidos, ketoacidos eller ketos rapporterade bland patienter behandlade med SGLT2-hämmare som Jardiance mellan mars 2013 och juni 6, 2014.

samma månad utfärdade FDA sin SGLT2 inhibitor drug safety communication, Institute for Safe Medication Practices (ISMP) sin egen oberoende rapport baserad på biverkningar som lämnats till FDA. Enligt ISMP-rapporten rapporterades under det första året på marknaden 457 biverkningar till FDA som involverade njurtoxicitet och andra potentiella biverkningar av Invokana, den första SGLT2-hämmaren som någonsin godkänts av FDA. Mot bakgrund av dessa potentiella risker kräver FDA fyra studier efter marknadsföring som involverar Jardiance-behandling, inklusive:

 • en pågående studie av kardiovaskulära resultat
 • en pediatrisk säkerhets-och effektstudie
 • en studie av hur läkemedlet fungerar i kropparna hos barn och tonåringar
 • en icke-klinisk (djur) juvenil toxicitetsstudie med fokus på njurutveckling, benutveckling och tillväxt.

en erfaren Jardiance advokat kan hjälpa

statistik visar att typ 2 diabetes drabbar cirka 26 miljoner människor i USA, sätta dem i riskzonen för livsförändrande komplikationer som blindhet, hjärtsjukdomar, och nerv-och njurskador. Tyvärr tyder en växande mängd forskning på att populära mediciner som används för att behandla typ 2-diabetes, som Jardiance och andra SGLT2-hämmare, kan utsätta användare för biverkningar som är lika förödande, inklusive diabetisk ketoacidos, njursvikt, hjärtinfarkt, stroke och död. Om du har drabbats av en eller flera av dessa komplikationer, och du tror Jardiance vara orsaken, konsultera en ansedd Jardiance advokat idag för juridisk hjälp. Du kan ha skäl att lämna in en Jardiance rättegång mot Boehringer Ingelheim, för att driva ekonomisk ersättning för dina skador och sjukvårdskostnader.