Molmassa av Ca3 (PO4)2

beräkning av molmassa (molvikt)

för att beräkna molmassa för en kemisk förening ange dess formel och klicka på ’Beräkna’. I kemisk formel kan du använda:

  • vilket kemiskt element som helst. Kapitalisera den första bokstaven i kemisk symbol och använd små bokstäver för de återstående bokstäverna: Ca, Fe, Mg, Mn, S, O, H, C, N, Na, K, Cl, Al.
  • funktionella grupper: D, Ph, Me, Et, Bu, AcAc, för, Ts, Tos, Bz, TMS, tBu, Bzl, Bn, Dmg
  • parantes () eller parentes .
  • vanliga sammansatta namn.

exempel på molära massberäkningar: NaCl, Ca (OH) 2,K4,CuSO4*5H2O,vatten,salpetersyra,kaliumpermanganat,etanol, fruktos.
Molar mass calculator visar också vanligt föreningsnamn, Hillformel, elementär komposition, massprocentkomposition, atomprocentkompositioner och tillåter att konvertera från vikt till antal mol och vice versa.

beräkning av molekylvikt (molekylmassa)

för att beräkna molekylvikten för en kemisk förening ange dess formel, ange dess isotopmassnummer efter varje element i kvadratkonsoler.
exempel på molekylviktberäkningar: CO2, SO2.

definitioner av molekylmassa, molekylvikt, molmassa och molvikt

  • molekylmassa (molekylvikt) är massan av en molekyl av ett ämne och uttrycks i unified atommassaenheterna (u). (1 u är lika med 1/12 massan av en atom av kol-12)
  • Molmassa (molvikt) är massan av en mol av ett ämne och uttrycks i g/mol.

vikter av atomer och isotoper är från NIST artikel.
ge oss feedback om din erfarenhet av Molecular Weight Calculator.
relaterad: molekylvikter av aminosyror