åldrande förändringar i sinnena

när du åldras, hur dina sinnen (hörsel, syn, smak, lukt, beröring) ger dig information om världens förändringar. Dina sinnen blir mindre skarpa, och det kan göra det svårare för dig att märka detaljer. sensoriska förändringar kan påverka din livsstil. Du kan ha problem med att kommunicera, njuta av aktiviteter och hålla dig involverad i människor. […]

Read More »

så här förbättrar du din kreditpoäng direkt

det bästa sättet att öka din kreditpoäng handlar om att betala dina räkningar i tid eller minska ditt kreditkortsaldo. (Det vanliga rådet är att hålla revolverande skuld under 30% av din tillgängliga kredit så att din utnyttjandegrad inte skadar din kreditpoäng.) din betalningshistorik och utnyttjandegrad står vanligtvis för 60% till 70% av en kreditpoäng, enligt […]

Read More »

USD & Stablecoin Crypto-Backed Loans / SALT Lending

användning av, tillgång till och alla andra policyer, begränsningar och begränsningar som styr alla sidor, länkar eller innehåll som ägs av Salt Blockchain Inc. (”SALT”) och / eller dotterbolag som tillhandahålls här kontrolleras och regleras av dokumentationen, policyerna och uttalandena däri. Se användarvillkoren för ytterligare information, Upplysningar och policyer. Salt utlåning LLC: Salt Master Fund […]

Read More »

Doing Business As (DBA) ett fiktivt företagsnamn

ett fiktivt företagsnamn, ibland kallat ett antaget namn eller DBA, kort för ”doing business as”, låter dig lagligt göra affärer med ett visst namn till minimal kostnad och utan att behöva skapa en helt ny affärsenhet. Du kan acceptera betalningar, annonsera och på annat sätt presentera dig själv i affärsmässig mening under detta namn. faktum […]

Read More »