Ruffed Grouse” Partridge ” & Woodcock Hunts

Ruffed Grouse underarten av Ripa som finns i Maine är St.Lawrence eller Kanada ruffed grouse. Fjäderdräkten av ruffed grouse blandar anmärkningsvärt bra med deras livsmiljö, med ett brett svart band på svansfjädrarna och en fläck av mörka fjädrar på båda sidor av nacken som kan utökas till en ruff. Ruffed grouse har två färgfaser, röd och grå. Med den grå fasen är den dominerande färgen i Maine. Ruffed grouse med sina Explosiva spolar visar sig vara en av de mest spännande bergsfåglarna att jaga.

den amerikanska woodcock , eller ”timberdoodle” är en liten flyttfågel om storleken på en robin. Deras fjäderdräkt är en övergripande fläckig russet eller brun som ger gott om kamouflage. Båda könen har samma utseende, med kvinnor som är lite tyngre än män. Woodcock tenderar att vara tätt håller fåglar, och när spolas luft passerar genom sina snabbt slå vingar och producerar ett visslande ljud. Woodcock flyger vanligtvis upp oregelbundet och får de mest erfarna jägarna att missa skottet.