Skillnad mellan kreativitet och Innovation (med tabell)

i näringslivet är dessa två termer ”kreativitet” och ”innovation” ständigtanvänds i sessioner av brainstorming, officiella möten och företagsuppgifter.

även om det är ett faktum att ibland människor tenderar att använda dessa ord omväxlande, vilket är en vanlig vana i dessa dagar.Dessa två termer ger olika betydelser och ibland kan det vara förvirrande om människor börjar anta att de säger samma saker som i verkligheten de inte är.

kreativitet vs Innovation

skillnaden mellan kreativitet och Innovation är att kreativitet hänvisar till något fantasifullt eller nya ideer. Innovation hänvisar till introducera något nytt och unikt för existensen. Kreativitet innebär att skapa nya ideer, medan innovation innebär att uppnå dessa kreativa ideer. Kreativitet förbrukar inte pengar, men å andra sidan förbrukar innovation pengar.

Innovation kan vara riskabelt, men kreativitet är inte alls riskabelt eftersom det bara är en ide. Kreativitet är när ett potentiellt sinne släpps för att föreställa sig nya tankar. Dessa tankar kan demonstrera på ett antal sätt men mestadels är de tankar som vi kan känna, se, lukta, röra, etc.

ändå kan dessa kreativa ideer tas som ett uttryck för analys inom ens sinne. Å andra sidan kan innovation mätas fullt ut. Det handlar om att använda ett sätt att införa förändring i nästan en balanserad ordning. För att göra en innovation kommer man att kräva en viss mängd arbete för att göra tanken verklig.

jämförelsetabell mellan kreativitet och Innovation

Parameter för jämförelse kreativitet Innovation
Definition kreativitet är förmågan att göra eller tänka på något ovanligt eller original. Innovation är övningen att skapa något nytt som redan har ett stort värde för andra.
deras handlingar kreativitet verkar genom att leverera unika ideer. Innovation verkar genom att sätta dessa nya tankar i verkligheten.
mätbar svår att mäta. lätt att mäta.
ansvar kreativitet bär inte ansvar eftersom det bara är en tanke eller IDE. Innovation kan orsaka ansvar när tanken blir verklighet.
uttryck inte varje kreativitet överensstämmer med innovation. varje innovation är ett resultat av kreativitet.

Vad är kreativitet?

för mänskliga arter är ”kreativitet”en av de viktigaste egenskaperna. Det anses vara en avhuvudaspekter för att göra en person framgångsrik som individer. Ordet” kreativitet ” betyderfullständig skapelse.

det handlar också om att kontrollera att ha sinnets kraft för att utforma unika ideer, produktplaner, experiment av dessa tankar, smaker, känslor etc. För att lösa problem kan”kreativitet” vara en struktur för en persons uttryck.

”kreativitet” är en kvalitet som vem som helst kan ha. Till exempel-i marknadsföringsvärlden anses ”kreativitet” vara den enda ingrediensen. I denna moderna tid utvecklas och utvecklas ny teknik ständigt och blir tillgänglig för oss.

och på grund av det måste företag innehålla en flexibel karaktär och kunna hålla sig uppdaterade så att deras kreativitet gör det möjligt för dem att enkelt identifiera nya vägar där teknik kan tillämpas för att hjälpa sina företag.

även med sociala medier och andra för närvarande tillgängliga interaktiva former av marknadsföring i dessa dagar, det blir allt viktigare att kunna vara kreativ för företag.

om anställda blir mer kreativa kan det inspirera dem att komma med mer intressanta tankar, inklusive förbättring av deras totala produktion.

Vad är Innovation?

en ide bör definitivt reproduceras exakt till en ekonomisk kostnad för att bli kallad som en innovation, och den måste också leverera tillfredsställelsen av ett specifikt behov.

termen ”innovation” innehåller en reflekterande tillämpning av fakta, tankar och initiativ för att samla bättre eller olika värden från resurser inklusive alla steg genom vilka nya ideer levereras och anpassas till användbara produkter.

det kräver också balans och bildning. Innovation kan hända efter att ha ändrat en gemensam eller långvarig process genom att göra den bättre. Om man har ett befintligt status quo kan det utvecklas för att innovera.

det betyder att kreativitet och innovation är två mycket olika saker även om de delar starka band.

med andra ord, genom att ta en nyskapad IDE och ändra dem till något användbart och praktiskt kan innovation skapas. För att omvandla någon teori till handling är innovationprocess som behövs.

den mest kända typen av innovation är den evolutionära, vilket innebär att man måste hitta sätt att göra ytterligare förbättringar av produkter och tjänster.

denna typ av innovation har färre risker, eftersom det vanligtvis inte är svårt att ställa in efterfrågan på dessa förbättringar och att beräkna den möjliga avkastningen på investeringen. Även om det fortfarande behöver ett viktigt och direkt tillvägagångssätt.

huvudsakliga skillnader mellan kreativitet och Innovation

  1. när man drömmer om nya saker kallas det kreativitet, medan innovation är att förverkliga dessa drömmar i verkligheten.
  2. termen ”kreativitet” har kommit från det latinska ordet ”Creo” som betyder ”att skapa”. Å andra sidan har termen ”innovation” kommit från det latinska ordet ”Innovationem”, vilket betyder substantiv för verkan av termen innoverar.
  3. man måste tänka på nya saker eller ovanliga begrepp och då kan det kallas ”kreativitet”. Medan processen som kommer att förändra dessa begrepp till praktisk användning kallas det innovation.
  4. om en individ har skapat en ny sak kan den kallas någon som har skapat den. I andra fall, om man har gjort särskilda förbättringar av något som redan har funnits, är det okej att säga att den enskilda individen har gjort en innovation.
  5. det finns ingen chans att ha någon risk för kreativitet, eftersom det bara är en tanke ännu. När det gäller innovation kan risk uppstå när det gäller att det redan har blivit verklighet från en ide.

slutsats

det är ett faktum attkreativitet och innovation kommer alltid att överlappa varandra. Även näribland kommer dessa två termer att tillämpas separat, de kommer fortfarande att överlappa andra.

allting; innovation kan överträffa endast den nuvarande marknaden om den är helt utformad för att dyka upp. Ibland blir få steg mindre och endast grundläggande innovation kommer att sätta ett fast ämne i ett tillväxtmönster utan slut i sikte.

det kommer inte att vara en lista över processer som bara följer efter varandra. Det är som en grupp överlappande platser som ökar tankesättet.

där sinnen med kreativitet skapar fantastiska nya produkter, tjänster och processer överallt i denna värld, så människor bör välja radikal innovation i denna situation som en bättre väg.