uit geloof

wat zegt de Bijbel over het huwelijk? De Catechismus van de Katholieke Kerk herinnert ons eraan dat het eerste boek van de Heilige Schrift Genesis is, dat het verhaal vertelt van de schepping van man en vrouw naar het beeld en de gelijkenis van God, en eindigt met de visie van het “huwelijk van het Lam” in Openbaring.”End-to-end de Schrift spreekt van het huwelijk en haar” mysterie, van haar instelling en de Betekenis die God je gaf, haar oorsprong en haar einde, haar prestaties verschillende door de geschiedenis van de zaligheid, van hun moeilijkheden die voortvloeien uit de zonde en haar vernieuwing ‘in de Heer'”, zegt de tekst.

lees: hoe moet je van je vrouw houden en voor haar zorgen? De Bijbel leert ons

hieronder presenteren we 10 zinnen in verschillende boeken van het oude en Nieuwe Testament die ons de schoonheid van het huwelijk tonen:

1. De Here zei: “Het is niet goed dat een man alleen is, Ik zal hem tot een vrouw maken zoals hij is.”(Genesis, 118).

2. Daarom verlaat een man zijn vader en moeder om zich bij zijn vrouw te voegen, en zij worden één vlees. (Genesis, 2,24).

3. Hij die een vrouw vond vond geluk; JAHWEH is degene die hem deze gunst verleende (spreuken, 18,22).

4. En slechts één wordt gedomineerd, maar beide zullen in staat zijn om weerstand te bieden, omdat het gevlochten touw niet gemakkelijk breekt (Prediker 4: 12).

5. Het is waar, dat men in den HEERE niet meer kan spreken van een man zonder vrouw, noch van een vrouw zonder man; 12 Want indien God de vrouw uit den man gevormd heeft, zo is de man op zijn beurt uit de vrouw geboren, en beiden komen uit God.

6. Jezus antwoordde: hebt u niet gelezen dat de Schepper u eerst mannelijk en vrouwelijk maakte en zei:: Een man zal zijn vader en moeder verlaten, en met zijn vrouw Verenigd worden,en zij zullen tot één vlees zijn? Dus ze zijn niet langer twee, maar één vlees. Wat God nu heeft samengevoegd, laat de mens niet scheiden. (Matteüs 19: 4).

Lees: 10 fouten die we niet mogen maken met de Bijbel

7. Mannen, heb uw vrouwen lief zoals Christus de kerk liefhad en zichzelf voor haar gaf, om haar te heiligen. (Ef 5, 25)

8. Allereerst, heb intense liefde onder jullie, want liefde bedekt een veelheid van zonden. (1 Petrus 4: 8).

9. Laat allen het huwelijk respecteren en laat niemand de echtelijke verbintenis bezoedelen. Voorwaar, Allah zal de overspeligen en de overspeligen straffen. (Hebreeën 13: 4).

10. Het is waar dat men in de Heer niet meer kan spreken van een man zonder vrouw, noch van een vrouw zonder man, want als God de vrouw uit de man heeft gevormd, wordt de man op zijn beurt uit de vrouw geboren en beiden komen uit God.”(1 Korintiërs 11: 11).