Verschil tussen creativiteit en innovatie (met tabel))

In de zakenwereld worden deze twee termen “creativiteit” en “innovatie” constant gebruikt in brainstormsessies, officiële vergaderingen en bedrijfsverklaringen.

hoewel het een feit is dat mensen soms de neiging hebben om deze woorden door elkaar te gebruiken, wat tegenwoordig een veel voorkomende gewoonte is.Deze twee termen leveren verschillende betekenissen op en soms kan het verwarrend zijn als mensen beginnen te veronderstellen dat ze dezelfde dingen zeggen die ze in werkelijkheid niet zeggen.

creativiteit Versus innovatie

het verschil tussen creativiteit en innovatie is dat creativiteit verwijst naar iets fantasievols of nieuwe ideeën. Innovatie verwijst naar iets nieuws en unieks introduceren aan het bestaan. Creativiteit betekent nieuwe ideeën genereren, terwijl innovatie betekent om die creatieve ideeën te verwezenlijken. Creativiteit verbruikt geen geld, maar innovatie verbruikt wel geld.

innovatie kan riskant zijn, maar creativiteit is helemaal niet riskant omdat het gewoon een idee is. Creativiteit is wanneer een potentiële geest wordt vrijgegeven om nieuwe ideeën te bedenken. Deze ideeën zijn in staat om te demonstreren op een aantal manieren, maar meestal zijn het de gedachten die we kunnen voelen, zien, ruiken, aanraken, enz.

niettemin kunnen deze creatieve ideeën worden opgevat als een uitdrukking van analyse in de geest. Aan de andere kant kan innovatie volledig gemeten worden. Dit gaat over het gebruik van een manier om verandering in bijna een evenwichtige orde te introduceren. Om een innovatie te maken zal men een bepaalde hoeveelheid werk nodig hebben om het idee echt te maken.

vergelijkingstabel tussen creativiteit en innovatie

Parameter van vergelijking creativiteit innovatie
definitie creativiteit is het vermogen om iets ongewoons of origineels te verzinnen of te bedenken.Innovatie is de oefening om iets nieuws te creëren dat al een grote waarde heeft voor anderen.
hun acties creativiteit werkt door unieke ideeën te leveren. innovatie werkt door deze nieuwe ideeën in de praktijk te brengen.
meetbaar moeilijk te meten. gemakkelijk te meten.
aansprakelijkheid creativiteit draagt geen aansprakelijkheid omdat het slechts een gedachte of idee is. innovatie kan aansprakelijkheid veroorzaken naarmate het idee werkelijkheid wordt.
expressie niet elke creativiteit voldoet aan innovatie. elke innovatie is het resultaat van creativiteit.

Wat is creativiteit?

voor menselijke soorten is “creativiteit” een van de belangrijkste kenmerken. Het wordt beschouwd als een van de belangrijkste aspecten om een persoon succesvol te maken als individuen. Het woord “creativiteit” betekent volledige schepping.

het gaat ook om controleom de kracht van de geest te hebben voor het bedenken van unieke ideeën, product-plannen, experimenten van die gedachten, smaken, sensaties, enz. Voor het oplossen van problemen kan “creativiteit”een structuur zijn van de expressie van een individu.

“creativiteit” is een eigenschap die iedereen kan bezitten. Bijvoorbeeld – in de marketingwereld wordt” creativiteit ” beschouwd als het enige ingrediënt. In deze moderne tijd evolueren en ontwikkelen nieuwe technologieën zich voortdurend en worden ze voor ons beschikbaar.

en daarom moeten ondernemingen flexibel zijn en up-to-date kunnen blijven, zodat zij met hun creativiteit gemakkelijk nieuwe wegen kunnen vinden waarop technologie kan worden toegepast om hun ondernemingen te helpen.

met sociale media en andere op dit moment beschikbare interactieve vormen van marketing wordt het ook steeds belangrijker om creatief te kunnen zijn voor bedrijven.

als werknemers creatiever worden, kan het hen inspireren om met interessantere gedachten te komen, waaronder de verbetering van hun totale output.

Wat is innovatie?

een idee moet absoluut precies tegen een economische prijs worden gereproduceerd om als een innovatie te worden genoemd, en het moet ook voldoen aan een specifieke behoefte.

de term “innovatie” bevat een reflectieve toepassing van feiten, gedachten en initiatief om betere of andere waarden uit hulpbronnen te verzamelen, met inbegrip van alle stappen waarmee nieuwe ideeën worden geleverd en in nuttige producten worden omgezet.

het vereist ook evenwicht en vorming. Innovatie kan plaatsvinden na het veranderen van een gemeenschappelijk of al lang bestaand proces door het beter te maken. Als men een bestaande status quo heeft, kan dat worden ontwikkeld om te innoveren.

dat betekent dat creativiteit en innovatie twee heel verschillende dingen zijn, zelfs als ze sterke Banden Delen.

met andere woorden, door een nieuw idee te nemen en ze te veranderen in iets nuttigs en praktisch,kan innovatie worden gecreëerd. Om elke theorie om te zetten in actie, is innovatie het proces dat nodig is.

de meest bekende vorm van innovatie is de evolutionaire, wat betekent dat men manieren moet vinden om bijkomende verbeteringen aan te brengen aan producten en diensten.

dit soort innovatie brengt minder risico ‘ s met zich mee, omdat het meestal niet moeilijk is om de vraag naar deze verbeteringen te bepalen en het mogelijke rendement van investeringen te berekenen. Hoewel het nog steeds een belangrijke en directe aanpak nodig heeft.

belangrijkste verschillen tussen creativiteit en innovatie

  1. wanneer men dromen heeft van nieuwe dingen wordt het creativiteit genoemd, terwijl innovatie is om die dromen waar te maken in werkelijkheid.
  2. de term “creativiteit “komt van het Latijnse woord” Creo “dat”creëren” betekent. Aan de andere kant is de term “innovatie” afkomstig van het Latijnse woord “Innovationem”, wat Zelfstandig naamwoord betekent voor de actie van de term innoveert.
  3. men moet nadenken over nieuwe dingen of ongewone concepten en dan kan het “creativiteit”worden genoemd. Terwijl, het proces dat deze concepten zal veranderen in praktisch gebruik dan heet het innovatie.
  4. als een individu een nieuw ding tot stand heeft gebracht, kan het bekend staan als iemand die het heeft gecreëerd. In andere gevallen, als men bepaalde verbeteringen heeft aangebracht aan iets dat al bestaat, dan is het goed om te zeggen dat het specifieke individu een innovatie heeft gemaakt.
  5. er is geen kans om enig risico te lopen met betrekking tot creativiteit, omdat het nog maar een gedachte is. Op het gebied van innovatie kan het risico ontstaan dat het al door een idee werkelijkheid is geworden.

conclusie

het is een feit dat creativiteit en innovatie altijd met elkaar zullen overlappen. Zelfs wanneer deze twee termen soms afzonderlijk zullen worden toegepast, zullen ze nog steeds overlappenin andere termen.

alles bij elkaar genomen; innovatie kan alleen de huidige markt overtreffen als zij volledig is ontworpen om te ontstaan. Soms zullen enkele stappen kleiner zijn en alleen fundamentele innovatie zal een solide in een groeipatroon zonder einde in zicht brengen.

het zal niet alleen een lijst van processen zijn die de ene na de andere zullen volgen. Het is als een groep overlappende plaatsen die de manier van denken stimuleren.

waar geesten met creativiteit overal in de wereld verbazingwekkende nieuwe producten, diensten en processen creëren, moeten mensen in deze situatie kiezen voor radicale innovatie als een betere weg.